Katechezy

Ojcze… święć się imię Twoje – ks. Rafał Barciński

Rozpoczęliśmy już rozważania dotyczące Modlitwy Pańskiej. „Po postawieniu się w obecności Boga, naszego Ojca, aby Go adorować, kochać i błogosławić, Duch przybrania za synów sprawia, że z naszych serc wznosi się siedem próśb, siedem błogosławieństw. Trzy pierwsze (…) pociągają nas…

Symbolika ołtarza – ks. Andrzej Megger

Ołtarz zajmuje centralne miejsce w kościele, ponieważ jest znakiem samego Chrystusa. Wprawdzie nierzadko, odznaczając się „szlachetną prostotą”, pozostaje w cieniu innych elementów wyposażenia świątyni, to jednak on jest najważniejszy. Jest sercem każdego kościoła, ponieważ na nim uobecnia się w znakach…

Ku zmartwychwstaniu prawdy – ks. Sławomir Kunka

Wielki Post czas zacząć. Kiedyś mawiano, że nikt nie lubi być oszukiwany. Często słyszało się, że lepiej znać prawdę, nawet jeśli byłaby ona trudna do przyjęcia, niż żyć w nieświadomości. Czy w mentalności współczesnego człowieka zasada ta przetrwała?

Odpuszczenie grzechów – ks. Janusz Chyła

Grzech nie jest niczym atrakcyjnym, nawet jeśli z pozoru takim się wydaje. Kolorowe opakowanie nie zawsze świadczy o wartości produktu, jaki jest w środku. Uwodzicielska moc grzechu polega na atrakcyjności opakowania. Ale sam produkt jest zatruty. Nie daje on głębokiej radości i nie syci…

Rozmyślanie – ks. Rafał Barciński

Rozmyślanie wskazuje na taką właściwość modlitwy, która powoduje, że zastanawiamy się, myślimy, rozważamy Słowo, obraz czy wydarzenie. Powinniśmy jednak pamiętać, że rzeczywistość modlitwy jest o wiele głębsza. Nie chodzi bowiem tylko o samo myślenie, ale o poruszenie serca.

Radość świętych – Andrzej Derdziuk

Poszukiwanie szczęścia jest wpisane w ludzką naturę i skłania do podejmowania nawet wielkich wysiłków, by – osiągnąwszy upragnione i zamierzone cele – odczuwać satysfakcję.

Czy kolęda duszpasterska ma dzisiaj sens? – ks. Krzysztof Różański

Świąteczny i radosny czas Bożego Narodzenia nieodmiennie kojarzy się katolikom w Polsce z wizytami duszpasterskimi, zwanymi kolędami. Pojawiają się jednak coraz częstsze głosy pytające o sens takich działań duszpasterskich. Czy w czasach portali internetowych, Facebooka i telefonów komórkowych ma jeszcze…

Przyszły świat – ks. Janusz Chyła

Ostatnia księga Nowego Testamentu, a zarazem całego Pisma Świętego, kończy się słowami: „Mówi Ten, który o tym świadczy: «zaiste przyjdę niebawem». Amen. Przyjdź, Panie Jezu! Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!” (Ap 22,21–22). Czas i wieczność są w ręku Boga. Jego wejście w dzieje człowieka przez…

Dary Ducha Świętego – zasada działania – ks. Tomasz Huzarek

Dla wielu ludzi – także chrześcijan – wymagania moralności chrześcijańskiej wydają się tak trudne, że wręcz przerażające i niemożliwe do zrealizowania. Taka ocena wynika z założenia, że człowiek musi sprostać tym wymaganiom sam z siebie. Tymczasem Bóg nie tylko obdarza…

Kontemplacja – ks. Rafał Barciński

Już wiele razy słyszeliśmy to słowo. Może ktoś z szanownych Czytelników spotkał się z życiorysami świętych, którzy są określani mianem kontemplatyków. Czym jest kontemplacja i czy jest zarezerwowana tylko dla wybranych, wyjątkowych ludzi?

Życie wieczne – ks. Janusz Chyła

Jedną z cech upodabniających nas do Boga jest nieśmiertelność. Przemijamy na ziemi, ale jesteśmy stworzeni do trwania w wieczności. Celem i sensem naszego życia jest uczestnictwo w miłości trzech Osób Boskich, a skutkiem bezgraniczne szczęście.

Amen – ks. Janusz Chyła

W modlitwie i liturgii Kościoła występuje kilka słów pochodzących z języka hebrajskiego, które spotykamy zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Należy do nich Hosanna, będące zawołaniem wyrażającym uwielbienie i radość, a także prośbę do Boga o pomoc. Kolejnym jest Alleluja – zwrot nawołujący do wychwalania Boga.…

Godność sumienia – ks. Tomasz Huzarek

Katechizm Kościoła Katolickiego powiada, że w głębi sumienia człowiek odrywa pewne wypisane przez Boga prawo moralne, którego sam człowiek nie jest autorem, a o którym poprzez doświadczenie wewnętrzne przekonuje się, że powinien być mu posłusznym. Głos sumienia wzywa człowieka do…

Ambona – ks. Andrzej Megger

W przestrzeni liturgicznej każdego kościoła, obok ołtarza stanowiącego jego centrum, istnieją jeszcze inne miejsca, których znaczenie i rolę podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego (1183–1185). Należą do nich: miejsce przewodniczenia, tabernakulum i chrzcielnica oraz przede wszystkim ambona.

Został umęczony – ks. Janusz Chyła

Cierpienie jest nieodłącznym towarzyszem ludzkiego życia.  Dotyka każdego z nas na wiele sposobów. Doświadczamy bólu ciała i ducha, zagubienia i smutku rozstania z bliskimi osobami. Są cierpienia zawinione, wynikające z niszczenia zdrowia własnego lub bliźnich, a także niezależne od osobistej odpowiedzialności. Jedne wynikają z ludzkiej kondycji, a inne…