Katechezy

Okoliczności Wniebowstąpienia Jezusa – ks Wojciech Kardyś

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus przez czterdzieści dni przebywał na terenie Palestyny i ukazywał się ludziom – kobietom, apostołom i innym świadkom. Tego typu objawienie się Zmartwychwstałego określamy mianem „chrystofanii”. Po tym okresie wstąpił od nieba i zasiadł po prawicy Ojca.

Wspólnota i bezinteresowność – ks. Marek Łangowski

Człowiek przez swoją naturę przeznaczony jest do życia we wspólnocie w tej najprostszej formie, jaką jest rodzina. Rodzimy się, wzrastamy, wychowujemy w przestrzeni bezinteresowności, którą rodzina powinna zapewnić. Wraz z wiekiem i dojrzałością doceniamy tę bezinteresowność, bez której nie wyobrażamy…

Czy człowiek potrzebuje Boga? – ks. Piotr Moskal

Czy Bóg jest dobrem dla człowieka? Człowiek nie jest niczym nieograniczoną pełnią bytu, nie jest Bogiem. Żadna przemiana ekonomiczno-społeczna, żadne rozwiązanie polityczne, żaden postęp naukowo-techniczny i medyczny, żadne zabiegi biotechnologiczne, żaden system edukacyjny, żadna psychoterapia nie sprawią, że człowiek stanie…

Procesja – znak Kościoła w drodze – ks. Andrzej Megger

W okresie wielkanocnym, jak w żadnym innym czasie, uczestniczymy w wielu procesjach. Począwszy od procesji rezurekcyjnej, która w wielu parafiach odbywa się w każdą niedzielę Wielkanocy, przez procesje błagalne z błogosławieństwem pól, z dziećmi komunijnymi, a zakończywszy na procesji Bożego…

Czy Bóg istnieje? – ks. Piotr Moskal

Tak! Bóg istnieje, a wiedza o Jego istnieniu jest rezultatem metafizycznego wyjaśniania realnego świata. Chodzi o poznanie filozoficzne typu metafizycznego, bo tylko takie poznanie pozwala przekroczyć dane doświadczenia. Nauki przyrodnicze z definicji wyjaśniają świat przez odniesienie pewnych danych fizycznych do…

Korzenie liturgii uświęcenia czasu – ks. Andrzej Megger

Liturgia jest sprawowana nie tylko w przestrzeni świętych miejsc, w kościołach i kaplicach, lecz również w czasie. Ten natomiast nie jest czymś obojętnym, przypadkowym czy drugorzędnym. Jest znakiem rzeczywistości nadprzyrodzonej. Najlepszym tego przykładem jest dzień Pański, czyli niedziela. Od samego początku chrześcijanie zbierali się…

Biblijne tło Wielkiego Postu – ks. Wojciech Kardyś

Trwamy w okresie Wielkiego Postu – wyjątkowego czasu, który ma nas przygotować na owocne przeżycie świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Przez wieki stopniowo zmieniały się i kształtowały liturgiczne obchody wielkopostne. Zawsze jednak podkreślano, że mają one swoje umocowanie w przekazach Pisma Świętego.

Makrokosmos liturgii – ks. Andrzej Megger

Kard. Joseph Ratzinger, podsumowując jeden ze swoich tekstów poświęconych liturgii, próbuje wyjaśnić współczesnemu człowiekowi najgłębszą prawdę o nim samym, ukrytą w celebracji. Przywołuje w tym celu znalezione przypadkowo na kartce z kalendarza słowa Mahatmy Gandhiego. We wszechświecie istnieją trzy obszary życia, a każdy z nich pociąga…

Strapionych pocieszać – to jest dopiero coś! – ks. Dariusz Drążek

Jakże szeroki wachlarz wyrazów bliskoznacznych posiada słowo „strapienie”. Są to: udręka, troska, zmartwienie, przygnębienie, smutek, żal, gorycz, frasunek, zniechęcenie i wiele innych. Świadczy to wymownie, że strapienia „przychodzą na nas” w rozlicznych sytuacjach życiowych, czasem bardzo niespodzianie, i chyba nie omijają nikogo.

Wizyta duszpasterska – ks. Marek Łangowski

Zacznijmy od tego, że każda zapowiedziana i oczekiwana wizyta w naszym domu osoby, którą znamy, jest przede wszystkim wynikiem naszego osobistego zaproszenia. Otwarte drzwi domu dla ludzi, którzy nas odwiedzają, to wyraz zaufania, życzliwości i gościnności. Roztropny duszpasterz, zapraszany do…

Adwent to nasze życie – ks. Dariusz Drążek

Adwent uczy nas oczekiwania z nadzieją. Słyszymy Jezusowe wezwanie do życia w postawie oczekiwania i czujności: „A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze” (Łk 12,36).

Ożywcza monotonia litanii – ks. Andrzej Megger

Litania (gr. lite, łac. litanea – prośba, błaganie) jest modlitwą błagalną składającą się z szeregu wezwań skierowanych do Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, Matki Bożej lub świętych. To jedna z najstarszych form modlitwy, ponieważ człowiek zawsze czuł nad sobą Kogoś większego…

Codziennie, dyskretnie i cicho – ks. Dariusz Drążek

Sięgnęliśmy ostatnim razem po list papieża Franciszka na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. List na interesujący nas temat, obszerny, lecz treściwy w każdym punkcie. Dlatego także teraz chciałbym zaczerpnąć z niego kilka papieskich słów, które mogą pomóc w spojrzeniu na świat…