„Dwoje pozostało: Nieszczęśliwa i Miłosierdzie” – ks. Dariusz Drążek

W poprzedniej katechezie promyk światła na nasz temat został rzucony przez św. Jana Pawła II. Papież z Polski niestrudzenie niósł po całym świecie przesłanie o Bożym Miłosierdziu, do czego mocny impuls odnalazł w objawieniach, które otrzymała na naszej ojczystej ziemi św. siostra Faustyna.

REKLAMA

W poprzedniej katechezie promyk światła na nasz temat został rzucony przez św. Jana Pawła II. Papież z Polski niestrudzenie niósł po całym świecie przesłanie o Bożym Miłosierdziu, do czego mocny impuls odnalazł w objawieniach, które otrzymała na naszej ojczystej ziemi św. siostra Faustyna. W dzisiejszej katechezie zaczerpnijmy chociaż jeden promyk światła z nauczania papieża Franciszka, aby w ten sposób dostrzec kontynuację troski kolejnych papieży o to, by nam, ludziom dzisiejszych czasów, dotkniętym licznymi nieszczęściami i ciemnościami, obecność Boga Ojca pełnego miłosierdzia była zawsze otuchą, źródłem odrodzenia i niezawodnym drogowskazem.

Papież Franciszek w trzecim roku swego pontyfikatu ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, czym dał wyraźny znak, że w Bożym miłosierdziu mamy szukać ratunku i przezwyciężenia nieszczęść i trudności obecnych czasów. Na zakończenie tego jubileuszu papież napisał piękny list, pełen ważnych treści, aby to, co się dokonało w czasie roku jubileuszowego było kontynuowane: „Miłosierdzie nie może być bowiem jakąś dygresją w życiu Kościoła, ale stanowi samo jego życie, czyniąc widoczną i namacalną głęboką prawdę Ewangelii. Wszystko objawia się w miłosierdziu; wszystko się rozstrzyga w miłosiernej miłości Ojca”. Ten list Franciszka zaczyna się w sposób nietypowy, bo od błogosławieństwa już na wstępie: „tym, którzy będą czytać ten List Apostolski, miłosierdzie i pokój”. Spójrzmy, kto jest adresatem tego listu. Każdy człowiek, który zechce go przeczytać! Adresatem nie jest zatem wyłącznie człowiek wierzący, chrześcijanin, lecz każdy człowiek, bowiem Boże miłosierdzie nie jest zarezerwowane dla jakiejś wyłącznej grupy, lecz jest darem dla każdego człowieka.

Już w pierwszym zdaniu listu papież Franciszek przywołuje sugestywne i znane wydarzenie ewangeliczne: Pan Jezus, który staje w obronie kobiety, oskarżonej o cudzołóstwo (patrz J 8,1–11). Papież chciał bowiem przytoczyć tu dwa słowa, którymi przed wiekami skomentował to wydarzenie św. Augustyn: „Dwoje pozostało: Nieszczęśliwa i Miłosierdzie”. Nieszczęśliwa – to oskarżana kobieta, i Jezus – Miłosierdzie. „Augustyn nie mógł znaleźć piękniejszych i bardziej zgodnych ze sobą słów, by uzmysłowić tajemnicę miłości Boga, wychodzącego na spotkanie grzesznika”.  Ten obraz Jezusa naprzeciwko kobiety, Miłosierdzia naprzeciw Nieszczęśliwej, należy jednak rozumieć jeszcze szerzej i głębiej: oto Boże miłosierdzie naprzeciwko Nieszczęśliwego przez grzech i zło współczesnego Człowieka.

Wprawdzie mam zamiar jeszcze powrócić do tego Listu Apostolskiego, lecz każdemu, kto chciałby przeczytać go samodzielnie i w pełni odkryć jego treści i myśl papieża Franciszka, podpowiadam, że list ten można znaleźć w języku polskim na internetowej stronie watykańskiej www.vatican.va. Życzę radości z osobistej lektury!

ks. Dariusz Drążek

„Pielgrzym” [11 i 18 czerwca 2023 R. XXXIV Nr 12 (875)], s. 9

Dwutygodnik „Pielgrzym” w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *