Śpiewnik

Pieśń ku czci Błogosławionego Carlo Acutisa

Pieśń ku czci Błogosławionego Carlo Acutisa Powołał cię Bóg, byś szedł jedną z dróg, co wiedzie na szczyty świętości. Z modlitwą na ustach i z sercem na dłoni, by żadnej chwili nie trwonić. Ref.: Carlo, przyjacielu, prowadź nas do celu,…

Pieśni na Wielkanoc

TRZECIEGO dnia po swojej męce i śmierci Zbawiciel zmartwychwstał własną mocą z grobu. Oznacza to, że Pan Jezus, który umarł z miłości do ludzi świata, powrócił do nas żywy w swoim uwielbionym człowieczeństwie. Uczynił zaś to nie tyle dlatego, by…

Pieśni o Męce Pańskiej

BÓG Miłości, chociaż nieogarniony i wszechwładny, nie zdobywa serc ludzkich przy pomocy broni, gwałtu lub grozy. Władza i państwa na nich oparte budzą nienawiść ujarzmionych, są słabe i niepewne, a rozpadają się w proch prędzej czy później. Bóg pragnie serca…

Pieśni na Wielki Post

W SPOTKANIU z objawiającym się Bogiem chrześcijanin uprzytamnia sobie dobrze pierwsze wezwanie Zbawiciela: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15). „Nawrócenie się” (po grecku >>metanoia<<) głosili już prorocy, do Jana Chrzciciela…

Pieśni na Narodzenie Pańskie

KAŻDE serce ludzkie, które szczerze pragnie i szuka Boga, czuje się wzruszone, gdy uprzytamnia sobie, w jakie sposób zapowiedziany od wieków Syn Boży przychodzi na ziemię. Narodzony jako małe, bezbronne Dziecię z ubogiej a niepokalanej Matki-Dziewicy, i to poza domem…

Pieśni na Adwent

W ciągu roku naszego życia religijnego, czyli Roku liturgicznego, przeżywamy z całym Kościołem w pewnych okresach na sposób szczególny największe prawdy naszej wiary. I tak w Adwencie Kościół Boży na ziemi żyje prawdą o nieustannie dopełniającym się przyjściu Pana, czyli…

Pieśni o Najświętszym Sercu Pana Jezusa

Najpiękniejsza rzecz, jaką można powiedzieć o człowieku to stwierdzenie: On ma dobre serce! „Dobre serce” oznacza – życzliwość, szczerość, chętną pomoc, poświęcenie, bezinteresowność…, czyli po prostu: miłość! Pan Jezus powiedział: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie…

Pieśni ku czci Matki Bożej Fatimskiej

W Fatimie u Maryi 1. Są na ziemi tej takie miejsca, do których chętnie się wraca, gdzie Matka czeka nas najlepsza i pokój duszy przywraca. Ref.: To właśnie tam w Fatimie, u Maryi, to właśnie tam tak wiele dzieje się.…