Książka do plecaka

“Polsko, Ojczyzno moja!” – Paweł Warchoł OFMConv

Takiego historiozoficznego rozważania nad tysiącem lat burzliwych dziejów Polski jeszcze nie było, a to dlatego, że autor o. prof. Paweł Warchoł OFMConv próbuje odczytać historię naszego narodu jako miejsca działania Boga oraz splotu ludzkiej i Boskiej mądrości. Czyni to w monografii…

„Być znakiem nadziei” – ks. Jan Twardowski

W powszechnej opinii ksiądz Jan Twardowski (1915-2006) ceniony jest za swoją poezję. Charakterystyczny, pełen prostoty, łagodności i dobroci styl, mówienie w sposób pozornie naiwny o kwestiach najtrudniejszych – to jej znak rozpoznawczy. Sam poeta zwykł jednak mawiać o sobie, że…

“Cypr. Cudowna wyspa Afrodyty” – Jan Gać

Sam przylądek Cape Greco zaliczam do najpiękniejszych krajobrazowo zakątków Cypru. Skalna ostroga wchodzi głęboko w morze. Wypiętrza się, w pewnym momencie ze stu metrów osuwa się prostopadle na kamienistą plażę, tak zerodowaną od fal morskich, że wygląda jak rumowisko ostrego…

“Polska znana i mniej znana” – Elżbieta Dzikowska

Byłam w Nieborowie wiele razy, ostatnio z głowieńskimi przyjaciółmi, kiedy to oprowadzał nas dyskretnie… ochroniarz, pan Sławek, który tyle się nasłuchał od zawodowych przewodników, a może i naczytał, że nie tylko znał dokładnie dzieje pałacu, ale także pamiętał rezydujących w…

“Meksyk” – Jan Gać

Na rynku czytelniczym ukazała się książka zatytułowana „Meksyk”. Jej autor, Jan Gać, odstąpił tym razem od zagadnień prekolumbijskich – czemu wcześniej poświęcił trzy tytuły: „W poszukiwaniu Majów”, „Majowie” i „W ojczyźnie Majów” – na rzecz przyjrzenia się Meksykowi po konkwiście.

“Wiek męski – zwycięski” – Arkady Fiedler

Owego lata ogromnie zatęskniłem za przyrodą, marzyłem o niej jak roślina o słońcu. Zbudziła się we mnie żądza oddychania leśnym balsamem. Jak nigdy dotąd w ostatnich kilku latach namiętnie zapragnąłem zapachu nadrzecznych łąk i chciałem wsłuchiwać się w plusk wody…