Strona główna

Korzenie liturgii uświęcenia czasu – ks. Andrzej Megger

Liturgia jest sprawowana nie tylko w przestrzeni świętych miejsc, w kościołach i kaplicach, lecz również w czasie. Ten natomiast nie jest czymś obojętnym, przypadkowym czy drugorzędnym. Jest znakiem rzeczywistości nadprzyrodzonej. Najlepszym tego przykładem jest dzień Pański, czyli niedziela. Od samego początku chrześcijanie zbierali się…

Biblijne tło Wielkiego Postu – ks. Wojciech Kardyś

Trwamy w okresie Wielkiego Postu – wyjątkowego czasu, który ma nas przygotować na owocne przeżycie świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Przez wieki stopniowo zmieniały się i kształtowały liturgiczne obchody wielkopostne. Zawsze jednak podkreślano, że mają one swoje umocowanie w przekazach Pisma Świętego.

Odkryj wachlarz talentów swojego dziecka – rozmowa z Iloną Kaczeńską i Mariuszem Niewiarowskim, pedagogami

Nawet u dwuletniego malucha można już odkrywać talenty, jakie w sobie ma. Czas przedszkolny to – jak mówią pedagodzy – złoty wiek na odkrywanie pasji i umiejętności młodego człowieka. O tym, jak je wyłuskać i wzmacniać, opowiadają Ilona Kaczeńska i Mariusz Niewiarowski, pełni pasji pedagodzy z kilkunastoletnim…

Muzeum Ulmów

Muzeum Ulmów w Markowej to pierwsza w Polsce placówka muzealna w całości zajmująca się tematyką ratowania ludności żydowskiej na okupowanych ziemiach polskich podczas II wojny światowej. Otwarto ją w 2016 roku z inicjatywy Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Makrokosmos liturgii – ks. Andrzej Megger

Kard. Joseph Ratzinger, podsumowując jeden ze swoich tekstów poświęconych liturgii, próbuje wyjaśnić współczesnemu człowiekowi najgłębszą prawdę o nim samym, ukrytą w celebracji. Przywołuje w tym celu znalezione przypadkowo na kartce z kalendarza słowa Mahatmy Gandhiego. We wszechświecie istnieją trzy obszary życia, a każdy z nich pociąga…

Wizyta duszpasterska – ks. Marek Łangowski

Zacznijmy od tego, że każda zapowiedziana i oczekiwana wizyta w naszym domu osoby, którą znamy, jest przede wszystkim wynikiem naszego osobistego zaproszenia. Otwarte drzwi domu dla ludzi, którzy nas odwiedzają, to wyraz zaufania, życzliwości i gościnności. Roztropny duszpasterz, zapraszany do…

Adwent to nasze życie – ks. Dariusz Drążek

Adwent uczy nas oczekiwania z nadzieją. Słyszymy Jezusowe wezwanie do życia w postawie oczekiwania i czujności: „A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze” (Łk 12,36).

Rodzina Ulmów

10 września 2023 roku we wsi Markowa na Podkarpaciu zostali beatyfikowani męczennicy Józef i Wiktoria Ulmowie z ich siedmiorgiem małych dzieci (w tym jedno nienarodzone) – pierwsza rodzina w historii Kościoła. Całą rodzinę zamordowali naziści 24 marca 1944 r. za…

Renesans uniwersytetów ludowych – rozmowa z ks. Zenonem Myszkiem, prezesem Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej

Z roku na rok powstaje ich w Polsce coraz więcej. Mowa o katolickich uniwersytetach ludowych, zwanych „szkołami życia”. Ich głównymi ideami są dialog, indywidualne doświadczenia, ale też zespołowe doświadczanie kultury i historii czy wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty. Taka placówka…