PRENUMERATA NA I KWARTAŁ 2024

PRENUMERATA NA I KWARTAŁ 2024:

REKLAMA

W I kwartale 2024 r. ukaże się 7 numerów „Pielgrzyma”. W związku z tym opłata prenumeraty wynosi 31,50 zł.

Jednocześnie podajemy warunki prenumeraty pozaparafialnej prowadzonej przez Wydawnictwo „Bernardinum” w Pelplinie, ul. bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin, tel. 58/ 536 17 57 – „sprzedaż i dystrybucja 2”.

Numer konta, na które można wpłacać należności za zamówienia: Bank Spółdzielczy Skórcz o/Pelplin 53 8342 0009 2000 1427 2000 0004 z dopiskiem: „Pielgrzym”.

Pojedyncze egzemplarze (maks. 3 egz.) możemy wysyłać na koszt zamawiającego, doliczając do ceny pisma (31,50 zł) koszt opłaty pocztowej (7 x 2,60 zł = 18,20 zł). Łącznie prenumerata na I kwartał 2024 z opłatą pocztową wynosi 49,70 zł.

Roczna prenumerata wynosi 184,60 zł ♦ Półroczna 92,30 zł


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *