PRENUMERATA NA IV KWARTAŁ 2022

W IV kwartale 2022 r. ukaże się 6 numerów „Pielgrzyma”. W związku z tym opłata prenumeraty wynosi 22,20 zł.
Jednocześnie podajemy warunki prenumeraty pozaparafialnej prowadzonej przez Wydawnictwo „Bernardinum” w Pelplinie,
ul. bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin, tel. 58/ 536 17 57 – „sprzedaż i dystrybucja 2”. Numer konta, na które można wpłacać należności
za zamówienia: Bank Spółdzielczy Skórcz o/Pelplin 53 8342 0009 2000 1427 2000 0004 z dopiskiem: „Pielgrzym”.
Pojedyncze egzemplarze (maks. 3 egz.) możemy wysyłać na koszt zamawiającego, doliczając do ceny pisma (22,20 zł) koszt
opłaty pocztowej (6 x 2,60 zł = 15,60 zł). Łącznie prenumerata na IV kwartał 2022 z opłatą pocztową wynosi 37,80 zł.
Roczna prenumerata wynosi 163,80 zł

REKLAMA
Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *