“Pielgrzym” historycznie

Wielkanoc. [Numer 13., Rok I., 25 Marca 1869, s. 6]

Grzegórz Ś. Wielki uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego nazywa uroczystością najprzedniejszą, która jasnością swą wszystkie inne przewyższa, a Leon Ś. nazywa ją największą i najwspanialszą, od któréj wszystkie inne uroczystości godność swą i znaczenie biorą. Kościół nasz Ś. o uroczystości téj w…