Polska pod rządem moskiewskim [Numer 15., Rok I., 8 Kwietnia 1869, s. 7]

Że jest zamiarem rządu moskiewskiego religią katolicką wytępić, o tém już od dawna nikt powątpiewać nie może. Aby dojść do tego celu jak najprędzéj, chce rząd wyrwać z pod powagi Stolicy Apostolskiéj wiernych onéj dotąd chrześian i w tym celu ustanowił tak zwane kolegium rzymsko-katolickie w Petersburgu, w którém zasiadać mają delegaci z rozmaitych dyecezyi.

REKLAMA


To kolegium ma niby zastąpić Stolicę Apostolską w Rzymie. Biskup Płocki X. Popiel zaraz się na rzczy poznał i wzbraniał się wysłać delegata i za to iść musiał na wygananie. X. Prałat Sosnowski, Administrator dyecezyi Lubelskiéj dopiero nieco późniéj pojął znaczenie tego kolegium i odwołał swojego delegata, za co przed prześladowaniem ujść musiał do Galicyi. Ale i delegaci pozostający jeszcze w kolegium oparli się rządowi, bo podany wniosek zaprowadzenie języka rosyjskiego w nabożeństwie katolickim odrzucili, odwołując się na to, że jedynie Stolica Apostolska w Rzymie ma prawo rozporządzania o języku w nabożeństwie. Stąd zapewne nowe nastąpią prześladowania. Boże daj prześladowanym braciom łaskę wytrwania.


[„Pielgrzym”, pismo religijne dla ludu, Numer 15., Rok I., 8 Kwietnia, s. 7
Redaktor odpowiedzialny X. Keller proboszcz w Pogutkach. – Czcionkami Stanisława Romana w Pelplinie. – Nakład komisowy księgarni J.N. Romana w Pelplinie.]

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *