Wywiady

Pomoc w kryzysie psychicznym – rozmowa z ks. Krzysztofem Naczkiem, dyrektorem Centrum „Więź”

Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Głównym celem, jaki przyświeca poradni, jest zapewnienie rodzinom i osobom indywidualnym szybkiego i skutecznego dostępu do wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, emocjonalnego i duchowego, pomoc w przezwyciężeniu trudności życiowych, a także…

Odkryj wachlarz talentów swojego dziecka – rozmowa z Iloną Kaczeńską i Mariuszem Niewiarowskim, pedagogami

Nawet u dwuletniego malucha można już odkrywać talenty, jakie w sobie ma. Czas przedszkolny to – jak mówią pedagodzy – złoty wiek na odkrywanie pasji i umiejętności młodego człowieka. O tym, jak je wyłuskać i wzmacniać, opowiadają Ilona Kaczeńska i Mariusz Niewiarowski, pełni pasji pedagodzy z kilkunastoletnim…

Renesans uniwersytetów ludowych – rozmowa z ks. Zenonem Myszkiem, prezesem Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej

Z roku na rok powstaje ich w Polsce coraz więcej. Mowa o katolickich uniwersytetach ludowych, zwanych „szkołami życia”. Ich głównymi ideami są dialog, indywidualne doświadczenia, ale też zespołowe doświadczanie kultury i historii czy wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty. Taka placówka…