Archiwum MP

Bóg mówi do mnie

„(Strażnik więzienny zapytał) «…co mam czynić, aby się zbawić?» (Paweł i Sylas) odpowiedzieli mu: «Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom». Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich…

Święty Onufry

Tej wiosny cały świat się zatrzymał. Zostaliśmy wszyscy w domach, starając się kontaktować z jak najmniejszą liczbą osób, żeby nie rozprzestrzeniać epidemii. Niektórzy znaleźli się w całkowitym odosobnieniu.

Bóg mówi do mnie

„(…)Szanuj swoją matkę i nie zapomnij o niej przez wszystkie dni jej życia! Czyń to, co jej się będzie podobać, i nie zasmucaj jej duszy żadnym twoim uczynkiem! Przypomnij sobie, dziecko, na jakie liczne niebezpieczeństwa była ona narażona z powodu ciebie, gdy cię w łonie…

Święta Urszula Ledóchowska

29 maja Kościół wspomina świętą Urszulę Ledóchowską, polską siostrę urszulankę. Świętą ogłosił ją papież Jan Paweł II w 2003 roku, czyli dosyć niedawno.

Bóg mówi do mnie

„Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu” (J 20,1).

Święty Jerzy

Może zdarzyło się wam zobaczyć kiedyś obraz albo rzeźbę przedstawiające rycerza na koniu, który długą dzidą zabija pełzającego u jego stóp smoka. Ten rycerz to święty Jerzy.

Bóg mówi do mnie

„(…) gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6, 17-18).

Święty Dyzma

26 marca Kościół wspomina pierwszego świętego, kanonizowanego przez samego Chrystusa. Jego imię, Dyzmas lub Dyzma, zachowało się w apokryfach – dziełach opisujących historię Kościoła, niewłączonych do Pisma Świętego. Trudno z całą pewnością powiedzieć, że tak właśnie miał na imię człowiek, którego nazwano…

Bóg mówi do mnie

„W tym właśnie czasie (Jezus) wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów;  oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem” (Łk 7, 21).

Fra Angelico, błogosławiony Jan z Fiesole

Wielu świętych zostawiło nam swoje pisma, dzięki którym możemy próbować lepiej pojąć tajemnicę Boga. Byli i tacy, którzy to, co niepojęte i niewypowiedziane potrafili przekazać poprzez sztukę. Takim błogosławionym z pędzlem w dłoni był włoski brat dominikanin Guido di Pietro, który w zakonie przybrał imię…

Bóg mówi do mnie

„Odnów nas, Boże, nasz Zbawco” (Ps 85,5). Tymi słowami Psalmista prosi Boga, aby nas odnowił. Jaki jest sens tej prośby? Co znaczy słowo „odnowić”? Otóż to słowo ma dwa znaczenia.

Kacper, Melchior i Baltazar

6 stycznia wrócimy do domów z kościoła z poświęconą kredą i kadzidłem. Wonną mieszanką ziół i żywic okadzimy mieszkanie, a kredą napiszemy na drzwiach trzy litery: K M B. To inicjały imion Kacpra, Melchiora i Baltazara – Trzech Króli.