Archiwum MP

Bóg mówi do mnie

„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy” (1J 3,1).

Bóg mówi do mnie

„Łąki się stroją trzodami, doliny okrywają się zbożem, wznoszą okrzyki radości, a nawet śpiewają” (Ps 65,14).

Święci Pańscy – Święty Florian

4 maja na ulicach naszych miast i wsi spotkać można strażackie orkiestry dęte, które maszerując, grają, żeby uczcić patrona polskich strażaków, świętego Floriana. Być może też widzieliście gdzieś figurę świętego – ogromny rzymski żołnierz w zbroi wylewa z kubka wodę…

Bóg mówi do mnie

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został…

Bóg mówi do mnie

„Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują” (Hbr 9,28).

Święci Pańscy – Święta Matylda

Bardzo dawno temu, w czasach, gdy na terenie dzisiejszej Polski nikomu jeszcze nie śniło się, że będziemy wierzyć w Jedynego Boga, w Niemczech mieszkała dziewczynka, chrześcijanka, Matylda. Jej tatuś był hrabią – bogatym człowiekiem, a wychowywała ją babunia, również Matylda.

Bóg mówi do mnie

„Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu” (Łk 2,22-23).

Święci Pańscy – Cyryl i Metody

W cerkwiach, pod złotymi cebulami kopuł, wśród świętych obrazów zwanych ikonami, z dymem kadzideł wznosi się ku niebu modlitwa w przedziwnym języku. Moglibyśmy pomylić go z białoruskim, rosyjskim albo ukraińskim – jest to jednak prastary język Kościoła wschodniej Europy –…

Bóg mówi do mnie

„…wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, Święte jest Jego imię. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją” (Łk 1, 49-50).

Święci Pańscy – 25 stycznia – nawrócenie świętego Pawła

Zanim stał się pełnym żaru Pawłem, autorem wspaniałych listów w Nowym Testamencie, nazywał się Szaweł i był równie gorącym i religijnym człowiekiem. Tyle tylko, że omylił się i zamiast cieszyć się z Jezusa, bał się Go i uważał za największe zagrożenie dla swojej wiary. Był wykształconym…