Święci Pańscy – 25 stycznia – nawrócenie świętego Pawła

Zanim stał się pełnym żaru Pawłem, autorem wspaniałych listów w Nowym Testamencie, nazywał się Szaweł i był równie gorącym i religijnym człowiekiem. Tyle tylko, że omylił się i zamiast cieszyć się z Jezusa, bał się Go i uważał za największe zagrożenie dla swojej wiary. Był wykształconym religijnie człowiekiem, mądrym Żydem, znającym Pismo Święte i niezwykle pewnym siebie. Nie rozpoznał Mesjasza, bo był zaślepiony swoim pomysłem na to, jaki powinien być Bóg.

REKLAMAŻeby było śmieszniej – choć Szawłowi na pewno wtedy do śmiechu nie było – to duchowe zaślepienie uleczył Bóg zwyczajną ślepotą, którą zesłał na niego, gdy ten wybrał się do Damaszku ścigać uczniów Chrystusa.
Na początku księgi Dziejów Apostolskich napisano, że gdy był już prawie u celu drogi, „olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić». (…) Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił”.
Potem Pan Jezus namówił swojego ucznia, Ananiasza, świętego patrona „pieszczoszka naszej pani” z francuskich książek o Mikołajku, żeby zajął się Szawłem. I Ananiasz okazał się całkiem fajnym gościem, bo choć nie bardzo rozumiał, zrobił wszystko, jak należy. Może po prostu uwierzył, że Pan Jezus nawet zagorzałego wroga może zamienić w prawdziwego przyjaciela?
„Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: «Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym». Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony”. Przyjął imię Paweł.
Święty Pawle, broń nas od ślepej pewności w naszej wierze. Duchu Święty! Napełniaj i nas!

Anna Moszyńska
(Opracowano na podstawie 1 rozdziału Dziejów Apostolskich)


Kliknij w obrazek, aby powiększyć.


Mały Pielgrzym, Styczeń 2019, nr 1 (334)

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *