Informacje z Kościoła

Obradowała Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski

Troska o kształt współczesnej teologii, omówienie aktualnej jej sytuacji oraz wytyczenie kierunków do podejmowania interdyscyplinarnych dyskusji na ten temat – były przedmiotem obrad Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Spotkała się ona pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, w czwartek 24 listopada,…

Ochrona genomu a bezpieczeństwo narodowe Polski i Polaków

O wprowadzenie rozwiązań prawnych służących ochronie danych genetycznych Polaków zaapelował Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski. „Polska stoi przed pilną potrzebą wprowadzenia tak doraźnych, jak i długofalowych rozwiązań problemu ochrony danych genetycznych obywateli” – czytamy w opublikowanym dziś dokumencie…

Obradowała Polonijna Rada Duszpasterska Europy

Duszpasterstwo dzieci i młodzieży oraz małżeństw i rodzin było głównym tematem Zebrania Plenarnego Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy. Obrady trwały od 30 września do 2 października w Zakopanem pod przewodnictwem bp. Piotra Turzyńskiego, delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. 

Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek: Otwartość i solidarność względem cudzoziemca są dla chrześcijanina moralną powinnością

Otwartość i solidarność względem cudzoziemca nie są dla chrześcijanina wyłącznie odruchem humanitarnym, lecz nade wszystko praktykowaniem religijnych nakazów, stają się moralną powinnością – czytamy w Komunikacie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek z okazji 108. Światowego Dnia…

Obradowała Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W  Warszawie, w budynku Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, 5 i 6 września obradowała Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Pracom przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger. Podczas spotkania omówione zostały m.in. zagadnienia związane z tłumaczeniem na język polski…