Wspomnienia

Spotkania z wielkim Polakiem – Włodzimierz Lipczyński

18 maja przypada rocznica urodzin św. Jana Pawła II, wspaniałego nauczyciela narodu polskiego. Okres jego pontyfikatu to szczególny czas w powojennej historii Europy. Ojciec Święty, opromieniony blaskiem jedynego w swoim rodzaju urzędu i wyposażony w papieski autorytet, stał się niezwykle…

Od Mściszewic do Toronto – ks. Jan Walkusz

Na pozór może zaskakiwać to dziwne zestawienie i rodzić uzasadnione pytanie, co łączy Mściszewice (o których mowa w felietonie w 16 numerze „Pielgrzyma”) w powiecie kartuskim z metropolią w kanadyjskiej prowincji Ontario. Niemniej, jak się wydaje, bieg wydarzeń wygenerował takie…

Nie ma większej miłości – Mateusz Szpytma

24 marca 1944 roku w Markowej Niemcy zamordowali ośmioro Żydów oraz ukrywających ich Józefa Ulmę i jego żonę Wiktorię, będącą w dziewiątym miesiącu ciąży. Zbrodni dokonano na oczach ich sześciorga dzieci w wieku od półtora roku do ośmiu lat. W 1995 roku Wiktoria i Józef zostali…

Promotor trzeźwości z grodu Damroki – ks. Jan Walkusz

Ks. Szczepan Keller, syn ziemi chmieleńskiej, położonej w centrum Szwajcarii Kaszubskiej, jednoznacznie zapisał się na kartach historii jako gorliwy duszpasterz, budowniczy kościoła i twórca parafii w Ostródzie, oddany swej misji proboszcz w Pogódkach, a przede wszystkim założyciel i redaktor opiniotwórczego…

Rodzina Bożym Słowem silna – ks. Ireneusz Smagliński

Na dorocznych uroczystościach odpustowych w sanktuarium maryjnym w Piasecznie w niedzielę, 10 września, zgromadziło się blisko dwadzieścia tysięcy wiernych. Podczas mszy św. polowej przy studzience biskup pelpliński Ryszard Kasyna mówił o rodzicach, „którzy wkładając Biblię w ręce swoich dzieci, przekazują…

Pół wieku pracy dla Kociewia i jego stolicy – Ryszard Szwoch

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim powołane do życia pięćdziesiąt lat temu, dokładnie 23 czerwca 1973 roku, obchodzi swój złoty jubileusz. Towarzystwo, założone przez ścisłe grono entuzjastów, skupiało przez ten czas bez mała trzystu członków, aktywnych działaczy wiernych idei…

Legenda Antoniego Abrahama – ks. Jan Walkusz

Między Zdradą, Wersalem a Gdynią jest – jak dowodzi niedawna przeszłość – niemało miejsca na ideowość i twórczy patriotyzm. Wymownie egzemplifikuje to decyzja Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, która ogłosiła bieżący rok Rokiem Antoniego Abrahama.

Papieski ołtarz tworzą w Sierakowicach – Marzena Bławat

Wizyta apostolska Jana Pawła II w naszej diecezji mobilizuje ludzi, co cieszy, do niebywałej aktywności. Jako pierwsza z inicjatywą wystąpiła Gmina Sierakowice i zobowiązała się, że ufunduje materiały potrzebne do budowy papieskiego ołtarza (chodzi o centralną część). W tej właśnie…

Symfoniczny papież – ks. Janusz Chyła

31 grudnia o godzinie 9.34 w wieku dziewięćdziesięciu pięciu lat do Domu Ojca odszedł papież senior Benedykt XVI. Ojciec Święty przez ponad osiem lat pontyfikatu odbył dwadzieścia cztery podróże zagraniczne, opublikował trzy encykliki: „Deus caritas est”, „Spe salvi” i „Caritas…

Orzeł Biały w Pelplinie – AN

8 grudnia 2022 r. w gmachu Biblioteki Diecezjalnej i Archiwum w Pelplinie odbyła się konferencja naukowa poświęcona cennemu zabytkowi archiwalnemu – pergaminowemu dokumentowi z pieczęcią majestatową króla Przemysła II, zawierającą najstarszy i unikatowy wizerunek herbu Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej.

Spotkania opłatkowe – ks. Stanisław Grunt

Do 31 grudnia ubiegłego roku parafie diecezji pelplińskiej znajdowały się w trzech województwach: bydgoskim, gdańskim i słupskim (była diecezja chełmińska do 25 marca 1992 r. miała swoje parafie w granicach siedmiu województw: ciechanowskiego, bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, olsztyńskiego, słupskiego i toruńskiego).