Wspomnienia

Papieski ołtarz tworzą w Sierakowicach – Marzena Bławat

Wizyta apostolska Jana Pawła II w naszej diecezji mobilizuje ludzi, co cieszy, do niebywałej aktywności. Jako pierwsza z inicjatywą wystąpiła Gmina Sierakowice i zobowiązała się, że ufunduje materiały potrzebne do budowy papieskiego ołtarza (chodzi o centralną część). W tej właśnie…

Symfoniczny papież – ks. Janusz Chyła

31 grudnia o godzinie 9.34 w wieku dziewięćdziesięciu pięciu lat do Domu Ojca odszedł papież senior Benedykt XVI. Ojciec Święty przez ponad osiem lat pontyfikatu odbył dwadzieścia cztery podróże zagraniczne, opublikował trzy encykliki: „Deus caritas est”, „Spe salvi” i „Caritas…

Orzeł Biały w Pelplinie – AN

8 grudnia 2022 r. w gmachu Biblioteki Diecezjalnej i Archiwum w Pelplinie odbyła się konferencja naukowa poświęcona cennemu zabytkowi archiwalnemu – pergaminowemu dokumentowi z pieczęcią majestatową króla Przemysła II, zawierającą najstarszy i unikatowy wizerunek herbu Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej.

Spotkania opłatkowe – ks. Stanisław Grunt

Do 31 grudnia ubiegłego roku parafie diecezji pelplińskiej znajdowały się w trzech województwach: bydgoskim, gdańskim i słupskim (była diecezja chełmińska do 25 marca 1992 r. miała swoje parafie w granicach siedmiu województw: ciechanowskiego, bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, olsztyńskiego, słupskiego i toruńskiego).

U progu wolności – Marzena Burczycka-Woźniak

Z sentymentem wspominamy świąteczny czas sprzed 20 lat, kiedy to ukazał się w diecezji chełmińskiej pierwszy numer wznowionego po 50 latach nieobecności na pomorskiej ziemi czasopisma „Pielgrzym”. Pismo, założone po klęsce powstania styczniowego, dzieliło historyczny los polskiego narodu. W czasie…

Białogóra zaprasza – ks. Stanisław Grunt

14 października 2016 roku biskup pelpliński Ryszard Kasyna poświęcił diecezjalny dom rekolekcyjny w Białogórze. Tym samym zakończył się czas długoletniej przebudowy i remontu budynku, który należy do diecezji pelplińskiej już od dziesięciu lat.

Zawierzeni opiece Maryi

W wigilię wspomnienia św. Jana Pawła II zakończyła się w Chojnicach diecezjalna peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej. W trzydziestu kościołach stacyjnych reprezentujących każdy z dekanatów bardzo licznie zebrali się kapłani i wierni, aby słuchać Słowa Bożego i uczestniczyć w mszach św. ku czci Najświętszej Maryi Panny,…

Pielgrzymi wiary

Misje to temat aktualny w seminarium pelplińskim od dziewięćdziesięciu lat, ponieważ od 1927 roku istnieje Kleryckie Koło Misyjne. Natomiast w tym roku nastąpił pewien przełom, gdyż jako klerycy mogliśmy po raz pierwszy wziąć udział w misyjnym wolontariacie.

Nasza „Żywicielka”

Do wieczności odeszła siostra Barbara Klein SM. Wiele roczników kleryków, którzy opuścili rodzinne domy z najlepszą kuchnią swoich matek i zamieszkało w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, pamiętało i pamięta siostrę Barbarę, która – prawie od zawsze – rządziła w seminaryjnej kuchni.

„Różaniec do Granic”

W pierwszą sobotę października, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, w ramach wydarzenia „Różaniec do Granic” wierni „spletli” na linii granic naszej ojczyzny modlitwy i różaniec, aby odpowiedzieć na wezwania naszej Królowej.

Uciekinier

Jedenastego grudnia 1981 roku Ryszard Biliński wypłynął z Gdyni na statku MS „Szczawnica” w ostatni – jak się okazało – rejs do Afryki. Dwa dni później w Polsce wprowadzony został stan wojenny. Biliński wraz z kilkoma kolegami podejmuje decyzję o…