Odkrycie pozostałości średniowiecznych murów – Marek Gawdzik, Anita Gawdzik

Rewitalizacja Collegium Marianum wkroczyła w kolejny etap, jakim są prace we wnętrzu. Można było do nich przystąpić dopiero po zakończeniu rekonstrukcji dachu, jego ociepleniu i pokryciu dachówką, a także po zakończeniu wymiany stolarki okiennej w całym budynku. Z uwagi na utrzymujące się zawilgocenie istniejących ścian zewnętrznych, a szczególnie ścian i sklepień piwnic, niezbędne było skucie starych tynków.

REKLAMA

Po odsłonięciu ścian i sklepień w piw­nicach i na parterze okazało się, że spore ich fragmenty wykonane są ze średniowiecznej cegły gotyckiej. Cegłę tę dość łatwo jest rozpoznać i odróżnić od współczesnej, głównie ze względu na jej rozmiary. Jako wytwarzana ręcznie (w przeciwieństwie do cegły współczesnej – produkowanej mechanicznie) była  nieco większa.

Można już teraz niemal z całą pewnością stwierdzić, że piwnice Collegium Marianum przykryte są oryginalnymi sklepieniami średniowiecznymi. Również obszerne fragmenty ścian zewnętrznych podpiwniczenia zawierają wątki cegły gotyckiej. Po zdjęciu kilkudziesięciu centymetrowej warstwy współ­czesnej posadzki, odsłonięta została pierwotna warstwa posadzki cysterskiej, wykonanej z cegły gotyckiej, niestety mocno zawilgocona i w bardzo złym stanie.  

Sporą niespodzianką okazały się liczne pozostałości cegły średniowiecznej na parterze – w niektórych miejscach odkryte zostały całe płaszczyzny ścian z łukami i łękami, pozostałościami zamurowanych otworów lub wzmocnieniami samych ścian.

Po dokładnym zinwentaryzowaniu wszystkich odkrytych zabytkowych fragmentów, wykonany został projekt ekspozycji najcenniejszych elementów. Przy pracach inwentaryzacyjnych i projektowych brali aktywny udział studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej: Krzysztof Kokosza i Sylwia Wiś­niewska. Dużą pomocą  przy opracowaniu generalnej koncepcji były konsultacje z wojewódzkim konserwatorem zabytków – dr. inż. architektem Marcinem Gawlickim.

Powstała idea oczyszczenia cegieł średniowiecznych na fragmentach ścian w piwnicach i na parterze i pozostawienia ich nie otynkowanych – jako swego rodzaju świadectwo czasów, w których powstały.

Efekty rozpoczętych prac przy rewaloryzacji sklepień w piwnicach już teraz  pozwalają ocenić ich odkryte na nowo piękno i potwierdzają słuszność podjętych decyzji dotyczących ekspozycji zabytkowych wątków. Zabytkowe sklepienia będzie można  oglądać nie tylko „z dołu”. Dzięki odsłonięciu fragmentu górnej części sklepień na parterze i przykryciu go na powierzchni ok. 9m2 (3mx3m) „szklaną podłogą”, uzyskana zostanie unikalna możliwość obejrzenia fragmentu sklepień także „od góry”.

Odsłonięte i wyeksponowane skle­pienia oraz zabytkowe fragmenty ścian będą uatrakcyjniać pomieszczenia czy­telni i biblioteki, jadalni dla uczniów i nauczycieli Collegium Marianum oraz sal wykładowych.

Odsłonięcie istniejących ścian, po zdjęciu starych tynków, w różnych miej­scach na poszczególnych kondy­gna­cjach Collegium Marianum pozwoliło także na odkrycie szeregu nieznanych dotąd nisz i łuków. Odkryte fragmenty nie stanowią już wprawdzie takiej wartości historycznej, jak te w piwnicach i na parterze, ale wszędzie, gdzie będą mogły przyczynić się do podniesienia określonych walorów wnętrz, zostaną wykorzystane i wyeksponowane. 

Wydaje się, że w tej chwili za wcześ­nie jeszcze na formułowanie określo­nych wniosków dotyczących histo­ry­cznej genezy odkrytych fragmentów. Wyeksponowanie ich, czyli pozostawie­nie bez tynku, pozwoli być może w przy­szłości na głębsze badania i studia.

Marek Gawdzik
Anita Gawdzik

„Pielgrzym” 1999, nr 2 (238), str. 23-24

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *