Kontakt z Redakcją

Wydawca
Wydawnictwo “Bernardinum” sp. z o.o. w Pelplinie, ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin.
e-mail: bernardinum@bernardinum.com.pl
Infolinia. 58/ 536 17 57; tel./fax 58/ 536 17 26
tel. 58/ 536 18 99
www.bernardinum.com.pl
sekretariat@bernardinum.com.pl
NIP: 5932459521
REGON: 220141405

Redaktor naczelny
ks. dr Wojciech Węckowski

Zespół redakcyjny
Maja Sitkiewicz (sekretarz red.),
ks. dr Antoni Dunajski (asystent kościelny),
Beata Demska,
Anna Mazurek-Klein

Opracowanie graficzne
Barbara Osowska

Adres redakcji
ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin,
tel. 58/ 536 17 57 w. 31, 32
Konto: 53 8342 0009 2000 1427 2000 0004 z dopiskiem: “Pielgrzym”.
Adres internetowy
e-mail: pielgrzym@bernardinum.com.pl;
www.pielgrzym.pelplin.pl

Druk
Drukarnia Wydawnictwa
Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich i nie ponosi odpowiedzialności za materiały nadesłane do Redakcji bez zamówienia.

PL ISSN 0860-9985