Pytanie do proboszcza

Co oznacza w Kościele: Rok A, Rok B i Rok C?

W pierwszych wiekach chrześcijanie zbierający się na wspólną modlitwę czytali fragmenty z Biblii, zarówno ze Starego Testamentu, jak i pisma Nowego Testamentu. Zaznaczano  na marginesie Biblii fragmenty (ich początek i koniec), które wybierano przy pewnych szczególnych  okazjach (np. świąt wielkanocnych).…

Dlaczego chrzcimy dzieci?

Dla wielu rodziców oczywiste jest, że ich dzieci powinny być ochrzczone. Trudniej im uzasadnić dlaczego, zwłaszcza w konfrontacji z argumentami przeciwników, którzy twierdzą, że nie można decydować za dziecko. Dopowiadają, że jak dorośnie, to samo wybierze, czy chce, i w…

Jakie stroje liturgiczne powinna nosić służba ołtarza?

W każdej społeczności ludzkiej strój spełnia ważną rolę. Podobnie jest w liturgii. „W Kościele, który jest Ciałem Chrystusa, nie wszyscy członkowie pełnią jednakowe czynności. To zróżnicowanie funkcji w sprawowaniu Eucharystii ukazuje się zewnętrznie przez różnorodność szat liturgicznych. Dlatego te szaty…

Dlaczego żałoba trwa jeden rok?

Żałoba jest ukształtowanym przez tradycję zewnętrznym wyrazem tego, co się dzieje z kimś, kto stracił kogoś bliskiego. Ma ona na celu oddanie szacunku osobie zmarłej. W naszej kulturze żałoba jest manifestowana przez noszenie ciemnych ubrań lub żałobnej wstążki (kolor żałoby…

Jak rozwijały się rodziny franciszkańskie?

Myślę, że nawet ludzie niewierzący słyszeli o św. Franciszku z Asyżu, który w 1209 roku założył Zakon Braci Mniejszych, czyli franciszkanów. Założyciel na początku gromadził wokół siebie zakonników w Porcjunkuli. Można ją zobaczyć w Asyżu. Jako podstawową ideę swojego życia…

Czy warto redagować gazetkę dla swojej parafii?

Pytanie to łączy się z 43. Światowym Dniem Środków Masowego Przekazu, który jak co roku przypada w trzecią niedzielę września. Ten dzień, ogłaszany przez papieży jest dobrą okolicznością, aby przypomnieć sobie jaka jest misja mass mediów w Kościele. W pytaniu…

Co to jest wotum?

We wrześniu będziemy kontynuować pielgrzymki do sanktuariów naszej diecezji. W pobliżu wizerunków Matki Bożej zobaczyć można w każdym sanktuarium tzw. wota. Słowo to pochodzi od łacińskiego wyrazu votum, co oznacza życzenie. Wotum jest materialnym wyrazem prośby kierowanej do Pana Boga,…

Jakie dokumenty wydaje papież?

Na przełomie ostatnich tygodni na pewno słyszeliśmy informację o podpisaniu przez papieża Benedykta XVI najnowszej encykliki pt. Caritas in veritate. Jest to najważniejszy dokument papieski, ponieważ jest skierowany do Kościoła powszechnego.Papieże w swych encyklikach omawiają problemy dotyczące całej ludzkości: dogmatyczne,…

Co to znaczy, że wiara rodzi się ze słuchania?

„Wiara jest osobowym przylgnięciem całego człowieka do Boga, który się objawia. Obejmuje ona przylgnięcie rozumu i woli do tego, co Bóg objawił o sobie przez swoje czyny i słowa” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 176). Dar wiary człowiek otrzymuje na chrzcie świętym,…

Pierwsza Komunia Święta i co dalej?

Uroczystość I Komunii Świętej dziecka jest ważnym wydarzeniem dla całej rodziny. Zewnętrzna strona tej uroczystości, czyli odświętny strój, prezenty, goście, ma tylko podkreślić, że dziecko zjednoczyło się z Chrystusem Eucharystycznym, przyjmując go do swojego serca. Jednak każdy wierzący i myślący…

Czy przekraczanie dozwolonej prędkości jest grzechem?

Przekraczanie dozwolonej prędkości jest grzechem, ponieważ naraża na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub nawet życia kierowcę i innych użytkowników drogi. Podobnie jak grzechem jest łamanie innych przepisów państwowych, np. oszustwa podatkowe czy piractwo internetowe. Wszystko to godzi w pewien ustalony porządek,…

Co to znaczy, że papież jest głową państwa?

O papieżu jako głowie mówimy w trojakim znaczeniu. Papież jest najpierw głową całego Kościoła rzymskokatolickiego oraz katolickich Kościołów wschodnich. Ponadto papież jest suwerenem państwa – miasta Watykan, stąd mówimy, że jest także głową państwa, w którym sprawuje wadzę ustawodawczą, administracyjną…

Jak przygotować ołtarz do Mszy św.?

W wyniku reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II ołtarz znalazł swoje miejsce w centralnym punkcie każdej świątyni, to jest pomiędzy zgromadzeniem wiernych a prezbiterium. W ten sposób lepiej można zrozumieć, że wokół ołtarza Kościół gromadzi się podczas sprawowania Eucharystii. Z nią…

Co to jest dekret?

Przez dekret (łac. decretum) w prawie kanonicznym rozumie się jakieś rozstrzygnięcie ogólne odnoszące się do całej wspólnoty Kościoła lub też podjęcie decyzji dotyczącej poszczególnych miejsc, osób i konkretnych spraw. Z definicji wynika, że dekret może mieć dwojaki charakter. W pierwszym…