Jakie dokumenty wydaje papież?


Na przełomie ostatnich tygodni na pewno słyszeliśmy informację o podpisaniu przez papieża Benedykta XVI najnowszej encykliki pt. Caritas in veritate. Jest to najważniejszy dokument papieski, ponieważ jest skierowany do Kościoła powszechnego.
Papieże w swych encyklikach omawiają problemy dotyczące całej ludzkości: dogmatyczne, społeczne, moralne, związane z odkupieniem człowieka, miłosierdziem Boga, kultem Najświętszej Maryi Panny itp.
Innym dokumentem papieskim są adhortacje apostolskie. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa adhortatio, tzn. upomnienie, zachęta. Poprzez taką formę dłuższego listu papież zwraca się do określonej grupy ludzi Kościoła, poucza ich o jakiejś ważnej sprawie i zachęca do przestrzegania swej nauki.
Z inicjatywy samego papieża wydawane są pisma, tzw. motu proprio. Za ich pośrednictwem ogłasza się wprowadzenie jakiejś zmiany w Kościele.
Innymi dokumentami są pisma apostolskie, czyli dokumenty o mniejszej wadze oraz konstytucje apostolskie, które odnoszą się do konkretnej sprawy w życiu Kościoła powszechnego lub partykularnego.
Wszystkie te wymienione dokumenty mogą przyjmować formę bull, breve, listów czy pism. Bulle to uroczyste pisma papieskie. Nazwa pochodzi od pieczęci, zawieszonej na jedwabnych sznurach u dołu pisma sporządzonego na pergaminie. Poprzez bulle papież mianuje np. nowych biskupów.
W formie breve najczęściej wydawane są pisma apostolskie. Jest to pismo mniej uroczyste od bulli. Poprzez nie papież nadaje jakiejś świątyni tytuł, np. bazyliki.
W formie listów i pism wydawane są wszystkie pozostałe dokumenty: listy papieskie, encykliki, adhortacje czy motu proprio.

REKLAMA

Ks. Wojciech Węckowski


„Pielgrzym” 2009, nr 16 (514), s. 5

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *