Formacja duchowa

Dobry Pasterz – ks. Augustyn Eckmann

Pod znakiem Dobrego Pasterza przeżywamy czwartą niedzielę Wielkanocy. Św. Jan w swej Ewangelii „O dobrym pasterzu” (J 10,1–21) dwukrotnie przytacza słowa Jezusa: „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10,11. 14), a także raz: „Ja jestem bramą owiec”(J10,7) i: „Ja jestem bramą”…

Triduum paschalne – ks. Augustyn Eckmann

Triduum Paschalne męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego jest świętowaniem jednego i niepodzielnego misterium Chrystusa, które rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorną mszą Wieczerzy Pańskiej i kończy się nieszporami niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Gorzkie żale i ich przesłanie – ks. Tomasz Czapiewski

Trwa Wielki Post i po raz kolejny w tysiącach polskich kościołów wsłuchujemy się w pełną smutku, melancholijną tonację Gorzkich żalów. „Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie…”. Już sam tytuł intryguje – Gorzkie żale – nie wiadomo bowiem, czemu gorzkie, skoro…

Święto miłości – ks. Augustyn Eckmann

Uroczystość Serca Jezusowego to święto miłości. Z tego serca rozdartego włócznią żołnierza rzymskiego narodził się Kościół. Rana boku Jezusa stała się dla wszystkich otwartą bramą ku zbawieniu. Ojcowie Kościoła, Doktorzy i Święci sławili wielką miłość Odkupiciela. Ranę przebitego Chrystusowego boku…

O misjach nigdy dość – ks. Andrzej Szopiński

Kiedy przychodzi mówić o misjach, a szczególnie wtedy, gdy docierają do nas informacje o zamordowanych misjonarzach czy wolontariuszach misyjnych, rodzi się wiele pytań i wątpliwości. Dlaczego misje? Czy trzeba się aż tak narażać? Czy na pewno potrzebna jest ofiara życia i niekiedy przelanej krwi?

Powołanie – rozeznać i przyjąć – dk. Krystian Rink

Powołanie kapłańskie jest darem Boga. Stąd jego przyjęcie zawsze konfrontuje się wolnością człowieka. Gdy ten jednak pozwoli się poprowadzić Chrystusowi, wówczas Pan kieruje go do podjęcia konkretnych zadań we wspólnocie Kościoła. Wszystko to staje się udziałem pięciu diakonów diecezji pelplińskiej,…

Czas kształtowania ludzi silnych – ks. Augustyn Eckmann

Wielki Post to wielkie coroczne rekolekcje. Per crucem ad lucem – „Do światła przez krzyż” – to średniowieczne przysłowie jest chrześcijańskim odpowiednikiem sentencji: Per aspera ad astra („Przez ciernie do gwiazd”). A ta z kolei maksyma jest modyfikacją zdania Seneki…

Zanurzeni w miłość – ks. Janusz Chyła

Bóg jest samowystarczalny. Niczego od nas nie potrzebuje. Wszystko to, co mamy, ostatecznie od Niego pochodzi i do Niego należy. Kierując się miłością, zechciał podzielić się z nami życiem, tym, co stworzył, a nade wszystko sobą samym. Z własnej woli…