Mały Pielgrzym

Bóg mówi do mnie

„(Strażnik więzienny zapytał) «…co mam czynić, aby się zbawić?» (Paweł i Sylas) odpowiedzieli mu: «Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom». Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich…

Święty Onufry

Tej wiosny cały świat się zatrzymał. Zostaliśmy wszyscy w domach, starając się kontaktować z jak najmniejszą liczbą osób, żeby nie rozprzestrzeniać epidemii. Niektórzy znaleźli się w całkowitym odosobnieniu.

Bóg mówi do mnie

„(…)Szanuj swoją matkę i nie zapomnij o niej przez wszystkie dni jej życia! Czyń to, co jej się będzie podobać, i nie zasmucaj jej duszy żadnym twoim uczynkiem! Przypomnij sobie, dziecko, na jakie liczne niebezpieczeństwa była ona narażona z powodu ciebie, gdy cię w łonie…

Święta Urszula Ledóchowska

29 maja Kościół wspomina świętą Urszulę Ledóchowską, polską siostrę urszulankę. Świętą ogłosił ją papież Jan Paweł II w 2003 roku, czyli dosyć niedawno.

Bóg mówi do mnie

„Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu” (J 20,1).

Święty Jerzy

Może zdarzyło się wam zobaczyć kiedyś obraz albo rzeźbę przedstawiające rycerza na koniu, który długą dzidą zabija pełzającego u jego stóp smoka. Ten rycerz to święty Jerzy.

Bóg mówi do mnie

„(…) gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6, 17-18).

Święty Dyzma

26 marca Kościół wspomina pierwszego świętego, kanonizowanego przez samego Chrystusa. Jego imię, Dyzmas lub Dyzma, zachowało się w apokryfach – dziełach opisujących historię Kościoła, niewłączonych do Pisma Świętego. Trudno z całą pewnością powiedzieć, że tak właśnie miał na imię człowiek, którego nazwano…

Bóg mówi do mnie

„W tym właśnie czasie (Jezus) wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów;  oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem” (Łk 7, 21).

Fra Angelico, błogosławiony Jan z Fiesole

Wielu świętych zostawiło nam swoje pisma, dzięki którym możemy próbować lepiej pojąć tajemnicę Boga. Byli i tacy, którzy to, co niepojęte i niewypowiedziane potrafili przekazać poprzez sztukę. Takim błogosławionym z pędzlem w dłoni był włoski brat dominikanin Guido di Pietro, który w zakonie przybrał imię…