Mały Pielgrzym

Bóg mówi do mnie

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1, 28).

Święci aniołowie stróżowie

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, w wieczór, w dzień i w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego I doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Bóg mówi do mnie

„Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,31-32).

Matka Boża z Gietrzwałdu

W trakcie wakacyjnych wędrówek być może ktoś z Was trafił na Warmię. To piękny region naszego kraju, pełen lasów i jezior. Pomiędzy Olsztynem a Ostródą leży Gietrzwałd. Prawie sto pięćdziesiąt lat temu dwie dziewczynki – Justynka i Basia – ujrzały tam Matkę Bożą.

Bóg mówi do mnie

„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę” (Ps 23,1-3).