Ziarno Słowa

Na skrzydłach wiary i rozumu – ks. Wiesław Mering

14 dzień września 1998 roku zapisze się złotymi zgłoskami w dziejach filozofii: Jan Paweł II podpisał encyklikę „Fides et ratio”, poświęconą roli jaką pełnią wiara i rozum w osiąganiu przez człowieka prawdy. Kilkanaście tygodni, które minęły od ukazania się papieskiego…