Co to jest wotum?


We wrześniu będziemy kontynuować pielgrzymki do sanktuariów naszej diecezji. W pobliżu wizerunków Matki Bożej zobaczyć można w każdym sanktuarium tzw. wota. Słowo to pochodzi od łacińskiego wyrazu votum, co oznacza życzenie. Wotum jest materialnym wyrazem prośby kierowanej do Pana Boga, przez pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny lub świętych. Wota na ścianach naszych kościołów mają  najczęściej wyraz dziękczynny za otrzymane łaski. Wotami, które są wyrazami dziękczynienia Bogu, mogą być  całe świątynie. Przykładem tego jest powstająca obecnie świątynia warszawska Opatrzności Bożej, która ma być dziękczynieniem za wolną i niepodległą Polskę.
Jako wota składa się rozmaite przedmioty, np. świadectwa wyzdrowień (kule ludzi, którzy przedtem nie mogli chodzić). Przekazuje się także to, co niekoniecznie łączy się bezpośrednio z prośbą, ale dla ofiarodawcy stanowi coś szczególnie cennego. Ofiarowuje się więc biżuterię, medale, zegarki, pamiątki rodzinne. Te różne liczne podarunki tworzą często wielkie kompozycje umieszczane na ścianach, co, np. możemy zobaczyć w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Szczególnymi wotami są sukienki nakładane często na postać cudownego obrazu. Na wielu obrazach Najświętszej Maryi Panny wykonano sukienki, które składają się, np. z cennych kamieni, podarowanych wraz z biżuterią. Wota stanowią doskonałe świadectwo szczególnej pobożności i duchowości wiernych.

REKLAMA

Ks. Wojciech Węckowski


„Pielgrzym” 2009, nr 17 (515), s. 5

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *