Co to jest dekret?


Przez dekret (łac. decretum) w prawie kanonicznym rozumie się jakieś rozstrzygnięcie ogólne odnoszące się do całej wspólnoty Kościoła lub też podjęcie decyzji dotyczącej poszczególnych miejsc, osób i konkretnych spraw. Z definicji wynika, że dekret może mieć dwojaki charakter.
W pierwszym przypadku mówimy o dekrecie ogólnym (łac. decretum generale), który jest ustawą we właściwym znaczeniu, wydaną przez kompetentnego prawodawcę dla wspólnoty zdolnej do przyjęcia prawa (kan. 29). Kompetentnym ustawodawcą dla całego Kościoła jest biskup Rzymu, każdorazowy następca św. Piotra Apostoła, po zaakceptowaniu swego wyboru dokonanego zgodnie z prawem wraz z konsekracją biskupią. Prawodawcą dla całego Kościoła jest także Kolegium Biskupów pozostające w zjednoczeniu z papieżem, swoją głową. W diecezji podmiotem kompetentnym do wydawania dekretów ogólnych, czyli ustawodawcą, oprócz Papieża i Kolegium Biskupów jest tylko biskup diecezjalny. Jego władza ustawodawcza musi być wykonywana zgodnie z prawodawstwem najwyższym i nie może być delegowana, chyba że chodzi o prace przygotowawcze w celu wydania ustawy.
W drugim wypadku mówimy o dekrecie szczegółowym (łac. decretum singulare). Dekret taki jest poszczególnym aktem administracyjnym wydawanym przez kompetentną władzę wykonawczą, w którym zgodnie z prawem zostaje podjęta decyzja w indywidualnym przypadku lub ma miejsce powierzenie komuś urzędu kościelnego, np. urzędu proboszcza lub wikariusza. Dekret szczegółowy charakteryzuje się tym, że ze swej natury nie przewiduje wniesienia przez kogoś prośby do kompetentnego przełożonego (kan. 48).
Dekret szczegółowy przybiera czasem formę nakazu (łac. praeceptum), kiedy to jednej lub określonym osobom wprost i zgodnie z prawem poleca się coś wykonać lub czegoś zaniechać, przede wszystkim w celu przynaglenia do zachowania ustawy (kan. 49).

REKLAMA

Ks. Wiesław Mazurowski


„Pielgrzym” 2009, nr 10 (508), s. 5

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *