Pieśni o Najświętszym Sercu Pana Jezusa


Najpiękniejsza rzecz, jaką można powiedzieć o człowieku to stwierdzenie: On ma dobre serce! „Dobre serce” oznacza – życzliwość, szczerość, chętną pomoc, poświęcenie, bezinteresowność…, czyli po prostu: miłość! Pan Jezus powiedział: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich!” (J 15,13).

REKLAMA

W Najświętszym Sercu Pana Jezusa miłość Boża jest pośród nas i udziela się naszym sercom. Bo miłość – to życie, a brak miłości, to śmierć! Miłości Bożej nie można zabić, nawet na krzyżu! Pan Jezus umarł dobrowolnie za nas, ale Zmartwychwstały żyje i z przebitego Serca swego udziela nam wiele łask Bożej miłości. Śpiewamy o tym w pieśniach o Najświętszym Sercu Pana Jezusa.


 

JAM JEST PASTERZ DOBRY

Jam jest Pasterz Dobry – I znam owce Moje!
Ja się na to narodziłem, – Abyście życie mieli w pełni. – Jam jest Pasterz…
Każdy, kto słucha głosu Mego, – Ten należy do Mojej owczarni. – Jam jest Pasterz…
Mam też inne owce, – Które pragnę przyprowadzić. – Jam jest Pasterz…
Życie Swe daję za owce Moje, – Aby się stała jedna owczarnia i jeden Pasterz. – Jam jest Pasterz…


JEZU DROGI, TYŚ MIŁOŚCIĄ, PRZYJDŹ, DAJ SIEBIE NAM!

Jezu drogi Tyś miłością, przyjdź, daj Siebie nam! – Duszy mojej Tyś ufnością, króluj w niej Ty sam! – Jezu, Jezu przyjdź do duszy mej, – Obdarz ją łaskami Twymi i bądź Królem jej!

Choć mnie brudzą grzechu cienie, Ty mi Siebie daj! – Duszę moją łaski tchnieniem przemień w cichy raj. – Jezu, Jezu…

Dodaj siły w życia znoju, usuń zwątpień noc – I zachowaj nas w pokoju, sercom daj Twą moc! – Jezu, Jezu…


JEZU, MIŁOŚCI TWEJ

Jezu, miłości Twej, –  Ukryty w Hostii tej, –  Wielbimy cud: – Żeś się pokarmem stał, – Żeś nam Swe Serce dał, – Żeś skarby łaski zlał – Na wierny lud.

Dla biednych stworzeń Twych, –  Co ostrzem grzechów swych – Zraniły Cię. – Włócznią, co w boku tkwi, – Otwierasz serca drzwi, – By w Twojej Boskiej Krwi – Obmyły się.

I w Boskim Sercu tam –Schronienie dajesz nam, – O Jezu mój! – Aby nas żądłem swym – Wróg nasz nie dotknął w nim; – By się przed piekła złem – Lud ukrył Twój.

Twe Serce tronem łask – I miłosierdzia blask – W Nim świeci się. Panie, Ty widzisz Sam, – Jak bardzo ciężko nam, – Więc grzesznym pozwól tam – Przytulić się.

O Jezu, Zbawco nasz, – Co nędzę naszą znasz, – Grzeszników zbaw, – By święte życie wieść, – A potem Tobie cześć – W niebiosach mogli nieść, – O Jezu, spraw!

 


KAPŁANÓW SWOICH DAŁ NAM BÓG

Kapłanów Swoich dał nam Bóg, – By nas bronili z mocy złego, – Aby z ciernistych wiedli dróg – Zbłąkane owce wprost do Niego. – Najświętsze Serce, ustrzeż ich – We wszystkich życia chwilach złych. – Niech czystym sercem służą Ci – Przez życia swego wszystkie dni!

Kapłanom Swoim zlecił Bóg – Gorzkie cierpienia ludzkie koić. – Wśród świata tego nędznych trwóg – Bożym obdarzać nas pokojem. – Najświętsze Serce,…

Kapłanom Swoim zlecił Bóg – Od śmierci wiecznej strzec dusz naszych, – By wieść nas w orszak Bożych sług, – Co do wiecznego życia spieszy. – Najświętsze Serce,…


KIEDYŚ, O JEZU, CHODZIŁ PO ŚWIECIE

Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie, – Brałeś dziateczki w objęcia Swe. – Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię: – Do Serca Twego przytul i mnie!

Byłeś Dzieciątkiem, Ty, wielki Boże! – W żłóbku płakałeś nad światem złym. – Nie płacz, Dzieciątko, ja Ci w pokorze – Serce me daję: Ty mieszkaj w nim!

Kto by u siebie dziecię przyjmował, – Rzekłeś, że wtenczas przyjmuje Cię. – Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował: – Za to Cię kochać na wieki chcę!

Rzekłeś: „Nie może ze Mną być w niebie, – Kto nie chce dziecku podobnym być”; – Ja, dziecię Twoje, chcę przyjść do Ciebie, – Daj mi niewinnie do śmierci żyć!

Kiedy w ostatniej będę potrzebie, – Gdy się rozstanę ze światem tym, – Zlituj się, Jezu: Weź mnie do Siebie, – Niech wiecznie spocznę przy Sercu Twym!


KOCHAJMY PANA, BO SERCE JEGO

Kochajmy Pana, bo Serce Jego – Żąda i pragnie serca naszego. – Dla nas Mu włócznią rana zadana: – Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie, – Sercu Jezusa złóż dziękczynienie – I swoje przed Nim zegnij kolana. – Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

Pójdźcie do Niego, biedni grzesznicy, – Zmyć grzechów zmazy w czystej Krynicy: – Nad śnieg zbieleje dusza zmazana. – Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

Pójdźcie do Niego, szczęśliwe dusze, – Obmyte we łzach, w pokuty skrusze: – Już niewinności szata wam dana. – Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

Wszyscy, ach, wszyscy przed Nim padajmy, – Serca Mu swoje wspólnie oddajmy. – O, bo tak woła miłości rana: – Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

Jezu najsłodszy, do Serca rany – Przyjmij świat cały, Krwią Twą oblany, – Byśmy na ziemi i wiecznie w niebie – Kochali Ciebie, kochali Ciebie! 

 


NAJŚWIĘTSZE SERCE BOŻE, POŚWIĘCAMY CI

Najświętsze Serce Boże, Poświęcamy Ci, – Naszą ojczyznę, miasta i wioski, – Nasze rodziny i nas samych. – Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje!


NAZAREŃSKI ŚLICZNY KWIECIE

Nazareński, śliczny Kwiecie, Co rozkoszą jesteś nieba. – Co Ty robisz na tym świecie, – Gdzie przybrałeś postać Chleba?

Czemuż Jezu, o mój Panie, – Serce niewdzięcznikom dałeś, – Czemuż dziwne Twe kochanie – Na ten nędzny świat wylałeś?

Cóż jest człowiek, że dla niego – Ty się, Panie, dałeś cały, – Że mu drzwi do Serca Swego – Otwierasz, o Królu chwały?

Ach, to Serce Twe na ziemi, – Co tak ludzi ukochało, – Cóż znajduje między nimi, – Cóż od świata otrzymało?

Tylko wzgardą, zapomnieniem – Człowiek Tobie się odpłaca, – Poi Serce Twe cierpieniem, – I od Ciebie się odwraca.

Chociaż Serce Twoje wzywa, – Choć wyciągasz Boskie dłonie, – Każdy Tobie się wyrywa – I w przepaści grzechów tonie.

Jako niegdyś na Golgocie – „Pragnę!” usta Twe wołały, – Tak Twe Serce dziś w tęsknocie –  „Pragnę!” woła na świat cały.

I przed Tobą tłum się snuje, – A nikt Ciebie nie rozumie, – Nikt z Twym Sercem nie współczuje, – Ciebie kochać nikt nie umie!

Dobry Jezu, o mój Panie, – Ulecz świata zaślepienie: – W Twego Serca świętej Ranie – Daj nam znaleźć nawrócenie!

Na świat cały z Serca rany – Rozrzuć ogień Twej miłości, – Byś od wszystkich był kochany – Na tej ziemi i w wieczności!


NIECH DZIŚ Z NASZYCH SERC I DUSZ

Niech dziś z naszych serc i dusz –Wzniesie się do wiecznych wzgórz, – Przed Jezusa Serca tron – Naszych pień potężny ton: – Jezu, chcemy choć przebojem – Wiecznie stać przy Sercu Twoim!

Choć uderza na nas wróg, – Naszą tarczą wiara, Bóg! – Z walk nas wyrwie, zleczy z ran – Najłaskawszy Jezus Pan. – Jezu, chcemy…

Co za wielki, Boży cud: – Jezus swój ukochał lud! – Dziś nam daje Serce Swe, – Chce ukoić ból i łzę. – Jezu, chcemy…

Więc wśród życia walk i burz – Do Jezusa śpieszmy już! – On do Serca Swego nas – Przyjmie chętnie w każdy czas. – Jezu, chcemy…


NIE OPUSZCZAJ NAS, NIE OPUSZCZAJ NAS

Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas, – Jezu nie opuszczaj nas! – Tyś powiedział, że na ziemi – Nie zostawisz nas samymi. – Twoje Serce czuło w niebie, – Jak nam ciężko żyć bez Ciebie.

Nie opuszczaj nas,… – Gdzie pociechę my znajdziemy, – Gdzie łzy żalu ukoimy? – Tylko w Sercu Twoim, Panie, – I pociecha i wytrwanie.

Nie opuszczaj nas,… – W Serca Twego słodkiej ranie – Wszystko mamy, dobry Panie; – Tam ucieczka., tam schronienie, – Tam wesele, tam wzmocnienie.

Nie opuszczaj nas,… – Już Ci służyć będziem wiernie, – Kochać będziem Krzyż i ciernie, – Płakać będziem nad grzechami, – Serce swe obmyjem łzami!

Nie opuszczaj nas,… – O pociągnij nas za Sobą, – Byśmy Krzyż dźwigali z Tobą, – Przy Twym sercu zawsze byli – I dla Niego tylko żyli!

Nie opuszczaj nas,… – Zostań Słodki Jezu, z nami! – Świeć nam Serca promieniami, – Świeć nam słońcem Twej miłości – Na tej ziemi i w wieczności.

 


O NIEWYSŁOWIONE SZCZĘŚCIE ZAJAŚNIAŁO

O niewysłowione szczęście zajaśniało, – Gdy Słowo Wcielone Serce nam Swe dało! – Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, – Ku wiecznej światłości dźwięki twej pieśni wznoś.

Jakież na tej ziemi skarby posiadamy: – Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy! – Cud Boskiej…

Miłość świat ten cały w niebo zamieniła, – Gdy w tej Hostii małej Serce Boże skryła. – Cud Boskiej…

O Anielskie chóry, o wybrani Pana, – Przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana! – Cud Boskiej…

Przyjdźcie Sercu temu śpiewać razem z nami, – Przyjdźcie pieśni Jemu nucić z grzesznikami! – Cud Boskiej…

Jako hołd wdzięczności sercu dajmy, – W bólu i radości zawsze Je kochajmy. – Cud Boskiej…

A nam Serce Boże po cierpieniach w świecie – Szczęścia wieczystego w raju wieniec splecie. – Cud Boskiej…


POBŁOGOSŁAW, JEZU DROGI

Pobłogosław Jezu Drogi, – Tym, co Serce Twe kochają! – Niechaj skarb ten cenny, drogi – Na wiek wieków posiadają.

Za Twe łaski dziękujemy, – Które serce Twoje dało; – W dani dusze Ci niesiemy, – By nas Serce Twe kochało.

Trzykroć święte serce Boga, – Tobie śpiewa niebo całe, – Ciebie wielbi Matka droga, – Tobie lud Twój składa chwałę.

Nie opuszczaj nas, o Panie! – Odpuść grzesznym liczne winy, – Daj nam w Serca Twego ranie – Błogosławieństw zdrój jedyny!

Zostań, słodki Jezu, z nami, – Świeć nam serca promieniami, – Świeć nam słońcem Twej miłości – Na tej ziemi i w wieczności!


PÓJDŹ DO JEZUSA, DO NIEBIOS BRAM!

Pójdź do Jezusa, do niebios bram, – W Nim tylko szukać pociechy nam: – On nas napoi Krwią Swoich ran, – On Ojciec, Lekarz, Pan. – Słuchaj Jezu jak Cię błaga lud, – Słuchaj, Jezus, uczyń z nami cud. – Przemień o Jezu smutny ten czas. – O Jezu pociesz nas! ..

Że z nami jesteś, pozwól to czuć, – Nadzieję w sercu omdlałym wzbudź; – Daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas, – O Jezu pociesz nas. – Słuchaj Jezu…

Gdy nas otoczy krzyżowy cień, – Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień, Znaleźć osłodę, męstwo i wzór, – W Tobie, o Jezu mój! – Słuchaj Jezu…


PRZED TWOIM DZISIAJ, O JEZU, OŁTARZEM

Przed twoim dzisiaj, o Jezu, ołtarzem – Parafia nasza zgromadzona razem – Twemu się Sercu na własność oddaje: – Ty jej błogosław i króluj na stałe!

Pod Boskie berło Twoje się garniemy, – Twojego serca parafią być chcemy: – Każdy jak tylko najlepiej potrafi, – Szerzyć Twe pragnie Królestwo w parafii.

Niechaj w parafii nie będzie już domu, – W którym Twe Serce nie miałoby tronu. – Ukryj ją za to w Swej serca głębinie, – A nieszczęść strumień progi jej ominie!


PRZYGOTUJĘ CI SERCE, O CHRYSTE

Przegotuję Ci serce, o Chryste, – Przygotuję Ci serce niewinne, – Takie jasne, radosne i czyste, – Przygotuję Ci serce, o Chryste!

Przygotuję Ci serce ofiarne, – Precz odrzucę, co kusi i wabi: – Przygotuję nadzieją i wiarą, – Przygotuję Ci serce ofiarne!

Przygotuje Ci serce miłością, – Taką wielką, co wszystko zwycięża, – Abyś wstąpił do niego z radością, – Przygotuję Ci serce miłością!

Przygotuję Ci serce, o Boże, – Ja, stworzenie niegodne i grzeszne: – Wszelki smutek i żal Ci swój złożę, – A Ty przyjmiesz me serce, o Boże!


SERCE TWE JEZU, MIŁOŚCIĄ PŁONIE

Serce Twe Jezu, miłością płonie, – Serce Twe w ogniu miłości tonie, – A nasze serca, choć grzeszne są, – Przecież, o Jezu, kochać Cię chcą!

Kiedyż, o kiedyż, słodki mój Panie, – Poznamy Serca Twego kochanie?! – Kiedyż Twa miłość rozpali nas? – O dobry Jezu, czas to już, czas!

Serce Twe zewsząd bólem ściśnione, – Ostrą żołnierza włócznią zranione, – A nasze serca, rzucone w świat, – Chciałby zrywać rozkoszy kwiat!

Boskie Twe Serce gorycz zalała, – We łzach się dusza Twoja kąpała, – I z Twego smutku pociechy zdrój – Wytrysnął dla nas, o Panie mój!

Serce Twe wieniec z ciernia oplata, – Korona wzgardy na pychę świata, – Którą dla Siebie obrał nasz Pan, – By nas uleczył z grzechowych ran!

O, jakaż słodycz Twojej miłości, – Jakiż w tym Sercu nadmiar czułości! – Ach, w serca nasze miłości tej – Choć jedną kroplę, o Panie, wlej!

Przed Sercem Twoim, o Jezu, padamy, – Tobie w ofierze serca składamy: – Ach, nie gardź nami, o Pani nasz, – I Swą łaskawą zwróć ku nam twarz!


TWEMU SERCU CZEŚĆ SKŁADAMY

Twemu Sercu cześć składamy, –  O Jezu nasz, o Jezu! – Twej litości przyzywamy, – O Zbawicielu drogi! – Chwała niech będzie zawsze i wszędzie – Twemu Sercu, O mój Jezu!

Serce to nam otworzone, – O Jezu nasz, o Jezu! Włócznią na krzyżu zranione, – O Zbawicielu drogi! – Chwała niech będzie…

Ono przepaścią miłości, – O Jezu nasz, o Jezu! – W nim się topią nasze złości, – O Zbawicielu drogi! – Chwała niech będzie…

Tam ucieczka, tam schronienie, – O Jezu nasz, o Jezu! – Gdy nas ciśnie utrapienie, – O Zbawicielu drogi! – Chwała niech będzie…

Gdy kto grzeszy, a żałuje, – O Jezu nasz, o Jezu! Twoje Serce go przyjmuje, – O Zbawicielu drogi! – Chwała niech będzie…

Ono mieszka zawsze z nami, – O Jezu nasz, o Jezu! – Rozkosz Jego z grzesznikami, – O Zbawicielu drogi! – Chwała niech będzie…

Więc do Niego się udajmy, – O Jezu nasz, o Jezu! – I ratunku tam szukajmy, – O Zbawicielu drogi! – Chwała niech będzie… 


Z TEJ BIEDNEJ ZIEMI, Z TEJ ŁEZ DOLINY

Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny – Tęskny się w niebo unosi dźwięk: – O Boskie Serce, skarbie jedyny, – Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk! – Nie chciej odrzucać modlitwy tej, – Bo Twej litości błagamy w niej! – Serce Jezusa, ucieczko nasza, – Zlituj się, zlituj nad ludem Swym!

 

 


Źródło: Ks. dr Edmund Skalski, „Z Panem Bogiem”, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2014

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *