Pieśni ku czci Matki Bożej Fatimskiej


W Fatimie u Maryi

REKLAMA


1.
Są na ziemi tej takie miejsca,
do których chętnie się wraca,
gdzie Matka czeka nas najlepsza
i pokój duszy przywraca.

Ref.:
To właśnie tam w Fatimie, u Maryi,
to właśnie tam tak wiele dzieje się.
Ileż tam łaski i miłości matczynej,
to właśnie tam powracać ciągle chcę.

2.
Pamiętam w życiu mym chwile,
że już nie miałem gdzie wracać,
gdy żal i ból, smutek serca,
kazał mi gorzko zapłakać.

Ref.:
I wtedy tam, w Fatimie, u Maryi,
w mym sercu cud przemiany zdarzył się.
Zdrój Bożych łask i miłości matczynej,
sprawił, że tam powracać zawsze chcę.

3.
Są w życiu twym też takie chwile,
że nie masz do kogo wracać,
gdy żal i ból, smutek serca,
każą ci gorzko zapłakać.

Ref.:
Przyjdź wtedy tu, do Matki, do Fatimy,
bo właśnie tu tak wiele dzieje się.
Tyle tu łask i miłości matczynej,
to właśnie tu powracać zawsze chciej.


Fatimska Pani usłysz nas

1.
Fatimska Pani usłysz nas, w potrzebach wspieraj
w każdy czas, Twa dobroć daleko słynie, kto
Ciebie kocha nie zginie, Ave Maria.

2.
Fatimska Pani usłysz nas, w potrzebach wspieraj
w każdy czas, Do Ciebie się uciekamy,
o miłosierdzie błagamy, Ave Maria.


Zatroskana

1.
Gdy grzechu mrok Boga nam przysłonił,
Gdy o miłości nie pamiętał człek
Przybyłaś z nieba, aby świat ocalić
I przypomniałaś nam różańca moc.

Ref.:
Święta Maryjo, Fatimska Pani
Przejęta troską dokąd zmierza świat.
Wolę Twą świętą wypełnimy dziś
Szepcząc z wiarą Ave Maria,
Serca nasze ku Bogu zwróć.

2.
Chcesz z nami być, aby łask udzielać,
Wskazywać drogę do Chrystusa chcesz.
Jednoczysz lud dwój w żywych serc różaniec.
Weź nasze prośby i do Ojca nieś.

Ref.:
Święta Maryjo, Fatimska Pani…

3.
Orędzie Twe wciąż poznawać chcemy,
Czynić pokutę i nawracać się.
Miłość, modlitwę jak dar przynosimy.
Niechaj w Trzebini Twój rozbrzmiewa głos.

Ref.:
Święta Maryjo, Fatimska Pani…


Fatimska śliczna Pani

Fatimska Pani usłysz nas,  przyszłaś między nas,
Serca Ci niesiemy w dani, na ten ciężki czas,
Ciebie, Matko, witamy, prosząc wszyscy śpiewamy:
Pobłogosław nasze prace, o to błagamy.


Z dalekiej Fatimy

1.
Z dalekiej Fatimy, donośnie brzmi dzwon,
zjawienie Maryi ogłasza nam on.

Ref.:
Ave, Ave, Ave Maryja.
Ave, Ave, Ave Maryja.

2. Spieszymy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk, 
by w ręce Twe złożyć niepewny nasz los.

Ref.:
Ave…

3. Dziewica przecudna w koronie dębu, 
Jej płaszcz jak śnieg biały różaniec w ręku.

Ref.:
Ave…

4. Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy, 
choć smutek i troska przebija z twarzy.

Ref.:
Ave…

5. Skąd jesteś o Pani, pytają dzieci, 
Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi.

Ref.:
Ave…

6. By Boga już więcej nie obrażali, 
za grzechy i zbrodnie pokutowali.

Ref.:
Ave…

7. Za radą Twą Pani, przejęci żalem, 
błagamy wciąż Boga, by wstrzymał karę.

Ref.:
Ave…

8. Niesiemy swe modły do tronu Pana, 
przez Serce Twe czyste Niepokalane.

Ref.:
Ave…

9. Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia, 
przyjmując je w duchu wynagrodzenia.

Ref.:
Ave…

10. Różaniec pokuta i umartwienie, 
są naszym ratunkiem i ocaleniem.

Ref.:
Ave…


Matko Fatimska, módl się za nami

Matko Fatimska, módl się za nami
Tyś jest Róży Kwiat.
Do Ciebie woła: „Ratuj Maryjo!”
cały nędzny świat.


Trzynastego maja

1.
Trzynastego maja w Dolinie Iria,
z nieba wysokiego zstąpiła Maryja.

Ref.:
Ave, Ave, Ave Maryja.
Ave, Ave, Ave Maryja.

2.
Wtedy do pastuszków przybywa Pani, 
i ludziom orędzie przynosi w dani.

Ref.:
Ave…

3.
Najświętsza Dziewica, Błogosławiona, 
pięknością nadziemską opromieniona.

Ref.:
Ave…

4.
I głośno zawoła Błogosławiona: 
„Waszymi grzechami jestem strapiona”.

Ref.:
Ave…

5.
Pokutą najcięższe grzechy zmyjecie, 
i pokój nastanie na całym świecie.

Ref.:
Ave…

6.
Gorąco zalecam święty różaniec, 
a zło wam zaszkodzić nie będzie wstanie.

Ref.:
Ave…


Niepokalana, słoneczna Pani

1.
Niepokalana, słoneczna Pani,
niewinna, czysta, jak lilii kwiat. 
Różaniec święty trzymasz w swej dłoni
i do pokuty przyzywasz świat.

Ref.:
Fatimska Matko błagamy Cię,
na dzieci swoje zwróć oczy swe.
Nie daj nam zginąć, od grzechu chroń,
a gdy zbłądzimy podaj swą dłoń.

2.
Niepokalana, słoneczna Pani,
żądasz, by każdy dźwigał swój krzyż. 
Unikał grzechu, co Syna rani,
kierując myśli ku Tobie wzwyż.

Ref.:
Fatimska Matko…

3.
Niepokalana, słoneczna Pani,
usłysz pokornej modlitwy głos. 
Tobie swe serca niesiemy w dani,
by je nie spotkał zawodu los.

Ref.:
Fatimska Matko…


W słonecznej światłości

1.
W słonecznej światłości Najświętsza Panna, 
na ziemię zstępuje jak zorza ranna.

Ref.:
Ave, Ave, Ave Maryja.
Ave, Ave, Ave Maryja.

2.
Na liściach dębowych stanęła Pani, 
a dzieci na klęczkach modlą się do Niej.

Ref.:
Ave…

3.
O, Matko, dlaczego Twe jasne oczy, 
cierpienie i smutek boleśnie mroczy?

Ref.:
Ave…

4.
Me serce Matczyne przepełnia smutek, 
bo dusze mych dzieci grzechem zatrute.

Ref.
Ave…

5.
O, zmiłuj się, Matko, i pokaż drogę, 
co z ziemi prowadzi prosto do Boga.

Ref.
Ave…

6.
Grzesznicy niech padną w pokorze, skrusze,
w pokucie i we łzach obmyją dusze.

Ref.
Ave…


O fatimska nasza Pani

1.
O fatimska nasz Pani,
Twoje serce pełne łask, 
lecz oblicze zatroskane,
chociaż kryje nieba blask.

Ref.:
Oddajemy Tobie Pani,
swe rodziny, wolność swą 
I z różańcem w naszych rękach
chcemy pełnić wolę Twą.

2.
Pokój światu niesiesz w darze 
gdy z różańcem klęknie lud. 
I przez Twoje serce czyste 
odda Bogu życia trud.

Ref.:
Oddajemy Tobie Pani,…

3.
O Królowo Różańcowa, 
Ty z Fatimy wzywasz nas. 
Do modlitwy i pokuty 
nim nadejdzie kary czas.

Ref.:
Oddajemy Tobie Pani,…

4.
Serce Twe Niepokalane 
rani bezmiar naszych win, 
Dodaj łaski, byśmy mogli
nasze słowa zmienić w czyn.

Ref.:
Oddajemy Tobie Pani,…


Fatimska Pani

1.
Fatimska Pani, najlepsza Matko,
pod Twą obronę grono Twych dziatków,
los swój zawierza w świątyni tej,
a Ty w opiece swojej nas miej.

2.
Strzeż nas, Maryjo, gdy życia burze, 
nie dadzą zaznać pokoju dłużej,
niech Twoja łaska w godzinie złej, 
wspiera i chroni, a będzie lżej.
 

3.
Kiedy pożoga w duszy zagości, 
ukaż ją, Matko, źródłem miłości,
co mocno bije zdrojem Twych łask,
uchroń od zguby w niedoli czas.
 

4.
A gdy nadejdzie śmierci godzina, 
uproś nam Matko u Twego Syna,
mieszkanie w niebie na wieczny czas, 
niechaj się z Tobą raduje wraz.


O Matko fatimska

1.
Na ziemi tej i w miejscu tym cudowny obraz jest,
Królujesz tu, panujesz tu, Matką Fatimską Cię zwą.
Pielgrzymi szlak prowadzi nas przez szereg długich lat,
Przez serce swe gromadzisz nas, ufamy cały czas.

Ref.:
O Matko Fatimska, Patronko nasza, 
Weź w opiekę Polski lud, do Boga prowadź nas.
Rodzinom błogosław na ciężki życia czas,
O Matko Fatimska, Ty pobłogosław nas.

2.
W ramionach Jej spokoju czas, uchronisz się od zła,
Dla wszystkich swoich wiernych sług wciąż serce czułe ma.
Błagamy Cię, prosimy Cię, na lud swój skieruj wzrok,
Wysłuchaj go, przygarnij go, śpiewamy prosząc Cię:

Ref.:
O Matko Fatimska…


Przychodzisz do nas, Matko, z nieba


1.
Przychodzisz do nas, Matko, z nieba, 
Objawiasz się w Fatimie nam 
I przypominasz, jak żyć trzeba 
By dostać się do niebios bram.

Ref.:
Przez usta Twoje woła Bóg, 
By człowiek zeszedł z grzechu dróg 
I wrócił znów i wrócił znów 
Do Ciebie.

2.
Wśród ludzi szukasz ochotników,
Różaniec dajesz nam do rąk 
Aby się modlić za grzeszników
Uchronić ich od piekła mąk.

Ref.:
Przez usta Twe woła Bóg,…

3.
Najświętsza różańcowa Pani,
Zadość uczynić Tobie chcę 
Za każdy grzech, co ciężko rani
Niepokalane serce Twe.

Ref.:
Przez wszystkie mego życia dni 
Z miłością pragnę służyć Ci 
Aż przyjdzie czas,
Gdy wezwiesz nas do Siebie.Źródło: Ks. Wojciech Kardyś, Ks. Piotr Lubecki, „Tajemnice Maryi. Znaczenie wezwań loretańskich”, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2017, s. 152-160

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *