Czy Bóg istnieje? – ks. Piotr Moskal

Tak! Bóg istnieje, a wiedza o Jego istnieniu jest rezultatem metafizycznego wyjaśniania realnego świata. Chodzi o poznanie filozoficzne typu metafizycznego, bo tylko takie poznanie pozwala przekroczyć dane doświadczenia. Nauki przyrodnicze z definicji wyjaśniają świat przez odniesienie pewnych danych fizycznych do innych danych fizycznych. Toteż nic o istnieniu lub nieistnieniu Boga mówić nie mogą.

REKLAMA

Poniżej przykład metafizycznego wyjaśniania zmienności świata:
1. Świat podlega zmianom. Zmiana polega na przejściu od jednego stanu (jeszcze nie tej doskonałości) do innego stanu (już tej doskonałości). Takie przejście jest możliwe dzięki czemuś innemu, co ma już taką „porcję” doskonałości, taką moc, że może być racją odnośnej zmiany. Jeżeli zaś to, co jest racją zmiany, samo też zmianie podlega, to dokonuje się to dzięki kolejnej rzeczy (jednej lub wielu), która wyposażona jest w odpowiednią moc czy doskonałość.
2. Świat nie może się składać tylko z takich rzeczy, które podlegają zmianom, bo w takiej sytuacji każdy byt będący racją zmiany bytu innego miałby zarazem rację swojej zmiany w kolejnym bycie. Dopóki nie przyjmie się, że istnieje byt tak doskonały, że zmianom nie może podlegać, nie będziemy wiedzieli, skąd w ogóle biorą się zmiany.
3. Trzeba więc przyjąć, że istnieje byt pierwszy, będący niczym nieograniczoną doskonałością, byt absolutny. Każde porównanie „kuleje”, ale sprawa jest podobna do jadącego pociągu. Choćby było nie wiem ile wagonów, z których każdy kolejny (licząc od końca) byłby ciągnięty przez poprzedni, pociąg nie pojedzie, jeżeli nie będzie lokomotywy.
4. Ponieważ Bóg jest rozumiany jako istota absolutnie doskonała, możemy powiedzieć, że znaleźliśmy filozoficzne potwierdzenie istnienia takiego bytu.

„Pielgrzym” [26 listopada i 3 grudnia 2023 R. XXXIV Nr 24 (887)], str. 33.
Fot. Pixabay.com

Dwutygodnik „Pielgrzym” w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *