Jeden drugiego brzemiona noście – to zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich”, (Jan Paweł II, Gdańsk, 12 czerwca 1987 roku).

4 września w Watykanie odbyła się kanonizacja Matki Teresy – opiekunki najbiedniejszych z biednych i założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości. Na ten dzień czekały siostry z całego świata. Również u nas, w Polsce.

O dar wierności Polaków oraz w intencji tragicznie zmarłych górników modlili się na Jasnej Górze uczestnicy 27. Pielgrzymki Ludzi Pracy. Wzięło w niej udział ok. 30 tys. osób, głównie przedstawicieli NSZZ „Solidarność”. Inicjatorem jasnogórskich spotkań ludzi pracy był ks. Jerzy Popiełuszko, którego 25. rocznica męczeńskiej śmierci przypada w tym roku.

Każdy z nas pielgrzymuje, jest „homo viator”, ciągle w drodze ku obiecanemu niebu, ciągle na drodze wyzwolenia. Niezapomniane wrażenia pozostały w pamięci pielgrzymów z parafii katedralnej w Pelplinie, którzy w sierpniu pielgrzymowali do Egiptu i Jordanii.

Światowe Dni Młodzieży za nami. Kraków, Brzegi, Częstochowa, Łagiewniki i Auschwitz – to miejsca, w których Franciszek spotkał się z wiernymi podczas swojej pielgrzymki do Polski. Najwięcej uczestników – ok. 1,5 mln – zgromadziło się na mszy św. w Brzegach.

Fragmenty homilii Ojca Świętego wygłoszonej w Krakowie-Łagiewnikach 30 lipca podczas mszy św. z kapłanami, zakonnicami i zakonnikami, świeckimi konsekrowanymi i seminarzystami.

W drugim dniu papieskiej pielgrzymki do Polski (28.07) papież Franciszek sprawował najświętszą Eucharystię dziękczynną za 1050-lecie chrztu Polski na Jasnej Górze. Poniżej zamieszczamy obszerne fragmenty papieskiej homilii.

W Sanktuarium na zakopiańskich Krzeptówkach – czyli polskiej Fatimie – odnowiono Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.

Z księdzem biskupem diecezjalnym Ryszardem Kasyną, o Światowych Dniach Młodzieży – rozmawia ks. Wojciech Węckowski

W Grabowie (gmina Bobowo w powiecie starogardzkim) 5 września stanął obelisk z tablicą poświęconą pamięci 33 pomordowanych w 1945 r. mieszkańców tej miejscowości. Wcześniej, w tym samym miejscu stał pomnik wdzięczności radzieckim wyzwolicielom wsi.

W toczącym się ogólnopolskim procesie beatyfikacyjnym do chwały ołtarzy przedstawiono aż 122 nazwiska osób, które poniosły śmierć męczeńską z rąk nazistowskich prześladowców. W skład tak licznej grupy wchodzą księża diecezjalni i zakonni, siostry i bracia zakonni, klerycy i także osoby świeckie z całej Polski.

Europa postradała zmysły. Totalitarne okropieństwa komunizmu i faszyzmu dodane do okropieństw wojny totalnej dają nieporównywalny z niczym rejestr śmierci, nieszczęścia i upodlenia. W czasie tamtych strasznych wydarzeń Europejczycy odrzucili swoją pozycję liderów świata, Europa weszła w fazę zaćmienia... Norman Davies „Europa”.

Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku rektorzy wyższych seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych gościli w Orchard Lake oraz w Chicago w Stanach Zjednoczonych, w dwóch polskich seminariach duchownych. Okazją do spotkania była setna rocznica obecności polskiego seminarium w Orchard Lake. Była to też sposobność, aby nawiedzić seminaria duchowne archidiecezji Detroit i Chicago w Mundelein i zapoznać się ze strukturą formacji i studiów w seminariach amerykańskich.

Pod koniec sierpnia w polskiej parafii w Hamburgu gościła delegacja z diecezji pelplińskiej pod przewodnictwem ks. bpa Jana Bernarda Szlagi.

Piesza Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę, niosąc ze sobą intencje dziękczynne, błagalne i pokutne – wyrusza w tym roku już po raz 25. Pielgrzymi przeszli razem ponad 14 milionów kilometrów. Nie da się jednak wymierzyć przeżyć duchowych, przemian i nawróceń.

„Nie ulegajcie logice podyktowanej przez indywidualizm i egoizm” – powiedział biskup pelpliński Ryszard Kasyna do 3 tysięcy młodych zebranych w Pelplinie na centralnych obchodach Dni w Diecezjach w sobotę 23 lipca.

Kiedy pociąg ruszał z tczewskiego dworca zacząłem się zastanawiać nad kolejnym etapem mojej kapłańskiej drogi. Rozpocząłem urlop a zarazem czas przygotowań do wyjazdu na Ukrainę. Podobnie jak bł. s. Marta Wiecka, która, zanim trafiła na swoją pierwszą placówkę do Lwowa, przeszła czas formacji w Krakowie przy ul. Warszawskiej.

17 lipca w samym sercu Kaszub – Sianowie – tysiące pielgrzymów uczestniczyć będzie w jednym z największych i najważniejszych odpustów na Pomorzu. Będzie on w tym roku szczególny, połączony bowiem z 50. rocznicą koronacji figury Matki Boskiej Sianowskiej oraz 200-leciem sianowskiego kościoła.

„Bądź chrześcijaninem, rycerzem Chrystusa. Walcz o najwyższe dobra moralne, najwyższe dobra religijne, nie spuszczaj z oczu również troski o chrześcijan w Ziemi Świętej” – to główny charyzmat Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie – mówi komandor Karol Szlenkier. 11 czerwca odbyła się uroczysta inwestytura Bożogrobców w katedrze pelplińskiej.

Od beatyfikacji we Lwowie w 2008 roku dynamicznie rozwija się kult bł. Siostry Marty Wieckiej. Każdego roku w rocznicę wyniesienia do chwały ołtarzy polskiej siostry zakonnej ze Zgromadzenia św. Wincentego à Paulo gromadzi się coraz liczniejsza rzesza pielgrzymów w miejscu jej urodzenia. Urokliwa wieś, należąca obecnie do parafii Szczodrowo, leży w gminie Skarszewy.

W dniach 3-8 lipca w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Kościerzynie przeżywaliśmy uroczystości odpustowe. Każdy dzień odpustu poświęcony był poszczególnym grupom i stanom. Uroczystości centralne odbyły się w sobotę, 4 lipca. Już od rana napływały piesze grupy pielgrzymkowe z Klukowej Huty, Lipusza, Łubiany, Niedamowa i Wąglikowic oraz autokarowe z Parchowa i Gdańska. Sumę odpustową sprawował ksiądz biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga. W homilii nasz Arcypasterz zachęcał, abyśmy byli odważni w miłości, służąc sobie nawzajem.

Dla lepszego zrozumienia przeżyć i celu pieszej pielgrzymki do Częstochowy, poprosiliśmy o wypowiedzi kilku jej uczestników:

Z ks. infułatem Stanisławem Gruntem w jubileusz 50-lecia kapłaństwa, rozmawia Marzena Burczycka-Woźniak

Nikt nie zapewnił Pelplinowi takiej promocji w świecie jak Sługa Boży Jan Paweł II. Jego wizyta apostolska 6 czerwca 1999 r. transmitowana była do najodleglejszych zakątków ziemskiego globu. Dzięki temu ludzie różnych ras, narodowości i kultur mogli wspólnie z Ojcem Świętym i przybyłymi pielgrzymami odmawiać modlitwę Anioł Pański i uczestniczyć we Mszy św. Mogli okiem kamery zobaczyć nasze miasto słynące z zabytków i skarbów, gdzie wciąż unosi się duch cysterski i w powietrzu słychać słowa: „ora et labora”.