W wigilię wspomnienia św. Jana Pawła II zakończyła się w Chojnicach diecezjalna peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej. W trzydziestu kościołach stacyjnych reprezentujących każdy z dekanatów bardzo licznie zebrali się kapłani i wierni, aby słuchać Słowa Bożego i uczestniczyć w mszach św. ku czci Najświętszej Maryi Panny, by czuwać, modlić się, wynagradzać za grzechy, uczcić Matkę Bożą tysiącami róż złożonymi u stóp Jej figury.

Misje to temat aktualny w seminarium pelplińskim od dziewięćdziesięciu lat, ponieważ od 1927 roku istnieje Kleryckie Koło Misyjne. Natomiast w tym roku nastąpił pewien przełom, gdyż jako klerycy mogliśmy po raz pierwszy wziąć udział w misyjnym wolontariacie.

Do wieczności odeszła siostra Barbara Klein SM. Wiele roczników kleryków, którzy opuścili rodzinne domy z najlepszą kuchnią swoich matek i zamieszkało w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, pamiętało i pamięta siostrę Barbarę, która – prawie od zawsze – rządziła w seminaryjnej kuchni.

W pierwszą sobotę października, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, w ramach wydarzenia „Różaniec do Granic” wierni „spletli” na linii granic naszej ojczyzny modlitwy i różaniec, aby odpowiedzieć na wezwania naszej Królowej.

Ruch Światło-Życie w naszej diecezji dwukrotnie w ciągu roku przeżywa dni dziękczynienia w wymiarze diecezjalnym. W czerwcu, gdy idziemy do Królowej Kaszub w Sianowie oraz w październiku. W tym roku słaliśmy Bogu nasze dziękczynienie w ramach Oazy Modlitwy (OM) w Pelplinie oraz na rekolekcjach Domowego Kościoła w Nowej Karczmie. Uwieńczeniem naszego dziękczynienia był Dzień Wspólnoty, jaki przeżyliśmy w niedzielę (25.10.09) w Pelplinie na wspólnej Mszy św. w pelplińskiej katedrze.

Caritas Diecezji Pelplińskiej świętuje 25-lecie swego istnienia. Od samego początku niesie pomoc wszędzie tam, gdzie są potrzebujący: chorzy, ubodzy, niepełnosprawni czy bezdomni. Siłę czerpie z Chrystusowego przykazania o miłości Boga i bliźniego.

Już po raz dziesiąty, zgodnie z pelplińską tradycją, odbyły się jesienne spotkania duszpasterskie. Tegoroczna sesja miała miejsce 21 listopada z udziałem księdza biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi. Poświęcona została tematowi: „Jak mówić młodym o Bogu?”.

Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie otwarta! 225 lat po uchwale Sejmu Wielkiego, w 98. rocznicę odzyskania niepodległości z tej okazji została odprawiona uroczysta msza św.

W dniach od 16 do 18 października w rekolekcjach zwanych Dialogami Małżeńskimi wzięło udział 21 par małżeńskich, głównie ze  wspólnoty Gwiazda Betlejemska działającej przy parafii św. Kazimierza w Kartuzach. Niektórzy małżonkowie wywodzili się z kręgów Kościoła Domowego. W rekolekcjach uczestniczyli również klerycy, którzy poznawali zastosowaną metodę, aby w przyszłości jako kapłani mogli nabyć doświadczenie w prowadzeniu małżonków.

– Wypełnili swoje powołanie – powiedział biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga podczas Mszy św. celebrowanej w katedrze pelplińskiej 6 listopada za zmarłych biskupów i kanoników kapituły katedralnej. Wprowadzając do liturgii biskup diecezjalny podkreślił, że modlitwa za zmarłych niejako ożywia na nowo w naszej pamięci zmarłych kapłanów, a im samym pomaga znaleźć się na drodze prowadzącej do Domu Ojca.

Jeden drugiego brzemiona noście – to zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich”, (Jan Paweł II, Gdańsk, 12 czerwca 1987 roku).

4 września w Watykanie odbyła się kanonizacja Matki Teresy – opiekunki najbiedniejszych z biednych i założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości. Na ten dzień czekały siostry z całego świata. Również u nas, w Polsce.

O dar wierności Polaków oraz w intencji tragicznie zmarłych górników modlili się na Jasnej Górze uczestnicy 27. Pielgrzymki Ludzi Pracy. Wzięło w niej udział ok. 30 tys. osób, głównie przedstawicieli NSZZ „Solidarność”. Inicjatorem jasnogórskich spotkań ludzi pracy był ks. Jerzy Popiełuszko, którego 25. rocznica męczeńskiej śmierci przypada w tym roku.

Każdy z nas pielgrzymuje, jest „homo viator”, ciągle w drodze ku obiecanemu niebu, ciągle na drodze wyzwolenia. Niezapomniane wrażenia pozostały w pamięci pielgrzymów z parafii katedralnej w Pelplinie, którzy w sierpniu pielgrzymowali do Egiptu i Jordanii.

Światowe Dni Młodzieży za nami. Kraków, Brzegi, Częstochowa, Łagiewniki i Auschwitz – to miejsca, w których Franciszek spotkał się z wiernymi podczas swojej pielgrzymki do Polski. Najwięcej uczestników – ok. 1,5 mln – zgromadziło się na mszy św. w Brzegach.

Fragmenty homilii Ojca Świętego wygłoszonej w Krakowie-Łagiewnikach 30 lipca podczas mszy św. z kapłanami, zakonnicami i zakonnikami, świeckimi konsekrowanymi i seminarzystami.

W drugim dniu papieskiej pielgrzymki do Polski (28.07) papież Franciszek sprawował najświętszą Eucharystię dziękczynną za 1050-lecie chrztu Polski na Jasnej Górze. Poniżej zamieszczamy obszerne fragmenty papieskiej homilii.

W Sanktuarium na zakopiańskich Krzeptówkach – czyli polskiej Fatimie – odnowiono Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.

Z księdzem biskupem diecezjalnym Ryszardem Kasyną, o Światowych Dniach Młodzieży – rozmawia ks. Wojciech Węckowski

W Grabowie (gmina Bobowo w powiecie starogardzkim) 5 września stanął obelisk z tablicą poświęconą pamięci 33 pomordowanych w 1945 r. mieszkańców tej miejscowości. Wcześniej, w tym samym miejscu stał pomnik wdzięczności radzieckim wyzwolicielom wsi.

W toczącym się ogólnopolskim procesie beatyfikacyjnym do chwały ołtarzy przedstawiono aż 122 nazwiska osób, które poniosły śmierć męczeńską z rąk nazistowskich prześladowców. W skład tak licznej grupy wchodzą księża diecezjalni i zakonni, siostry i bracia zakonni, klerycy i także osoby świeckie z całej Polski.

Europa postradała zmysły. Totalitarne okropieństwa komunizmu i faszyzmu dodane do okropieństw wojny totalnej dają nieporównywalny z niczym rejestr śmierci, nieszczęścia i upodlenia. W czasie tamtych strasznych wydarzeń Europejczycy odrzucili swoją pozycję liderów świata, Europa weszła w fazę zaćmienia... Norman Davies „Europa”.

Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku rektorzy wyższych seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych gościli w Orchard Lake oraz w Chicago w Stanach Zjednoczonych, w dwóch polskich seminariach duchownych. Okazją do spotkania była setna rocznica obecności polskiego seminarium w Orchard Lake. Była to też sposobność, aby nawiedzić seminaria duchowne archidiecezji Detroit i Chicago w Mundelein i zapoznać się ze strukturą formacji i studiów w seminariach amerykańskich.

Pod koniec sierpnia w polskiej parafii w Hamburgu gościła delegacja z diecezji pelplińskiej pod przewodnictwem ks. bpa Jana Bernarda Szlagi.

Sanitariuszka V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, ofiara komunistycznego terroru. W grypsie z więzienia przesłanym siostrom napisała: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. Zabita strzałem w głowę przez dowódcę plutonu egzekucyjnego z KBW. Symboliczny pogrzeb Danuty Siedzikówny – bohaterskiej Inki i straconego wraz z nią Feliksa Selmanowicza ps. „Zagończyk” odbył się 28 sierpnia w Gdańsku.

Piesza Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę, niosąc ze sobą intencje dziękczynne, błagalne i pokutne – wyrusza w tym roku już po raz 25. Pielgrzymi przeszli razem ponad 14 milionów kilometrów. Nie da się jednak wymierzyć przeżyć duchowych, przemian i nawróceń.

„Nie ulegajcie logice podyktowanej przez indywidualizm i egoizm” – powiedział biskup pelpliński Ryszard Kasyna do 3 tysięcy młodych zebranych w Pelplinie na centralnych obchodach Dni w Diecezjach w sobotę 23 lipca.

Kiedy pociąg ruszał z tczewskiego dworca zacząłem się zastanawiać nad kolejnym etapem mojej kapłańskiej drogi. Rozpocząłem urlop a zarazem czas przygotowań do wyjazdu na Ukrainę. Podobnie jak bł. s. Marta Wiecka, która, zanim trafiła na swoją pierwszą placówkę do Lwowa, przeszła czas formacji w Krakowie przy ul. Warszawskiej.

17 lipca w samym sercu Kaszub – Sianowie – tysiące pielgrzymów uczestniczyć będzie w jednym z największych i najważniejszych odpustów na Pomorzu. Będzie on w tym roku szczególny, połączony bowiem z 50. rocznicą koronacji figury Matki Boskiej Sianowskiej oraz 200-leciem sianowskiego kościoła.

„Bądź chrześcijaninem, rycerzem Chrystusa. Walcz o najwyższe dobra moralne, najwyższe dobra religijne, nie spuszczaj z oczu również troski o chrześcijan w Ziemi Świętej” – to główny charyzmat Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie – mówi komandor Karol Szlenkier. 11 czerwca odbyła się uroczysta inwestytura Bożogrobców w katedrze pelplińskiej.