Skąd wzięło się polskie państwo? Kto mieszkał w owianym tajemnicą Złotym Grodzie? Jaka była prawdziwa historia zapomnianego księcia Bezpryma? Czy odpowiedzi, których udziela Elżbieta Cherezińska na łamach swoich bestsellerowych książek, to wyłącznie fikcja literacka, a może potwierdzone badaniami fakty?

Dyskutując o przyszłości zjednoczonej Europy, spierając się o jej kształt, opisując jej tożsamość pamiętać powinniśmy o tych politykach, których zaangażowanie sprawiło niegdyś, że ideały solidaryzmu, współpracy, sprawiedliwości, wypływające z ducha tradycji chrześcijańskiej, zaistniały na dziejowej scenie starego kontynentu i wskazały mu kierunek rozwoju. Niestety, w tumulcie dzisiejszego powierzchownego politykowania, współpraca z chrześcijańską myślą polityczną i światopoglądową, z której wywodzi się – co do ducha swoich praw – Unia Europejska, jest w fazie zaniku.

„Wielkość Nila polega między innymi na tym, że kiedy trafił w ręce UB, które zaoferowało mu możliwość uratowania życia za cenę współpracy, on się na to nie zgodził. Obecnie trudno w taką postawę uwierzyć, iż można wybrać śmierć w obronie zasad oraz honoru. Co innego pójść z bronią w ręku i zginąć w walce z wrogiem, dokonując przy tym jakiegoś heroicznego czynu. Decyzja Generała, jak i sama jego postać, jest dla mnie tym bardziej przejmująca” – Ryszard Bugajski, reżyser filmu „Generał Nil”.

Skąd wywodzą się polskie barwy narodowe? Co symbolizują? Czy zawsze były to biel i czerwień? Kiedy i w jakich okolicznościach powstała polska flaga? I jak ją zawieszać, by nie złamać prawa?

Jak zapewnia Rocznik kapituły krakowskiej, w 966 roku „Mesco Dux Polonie baptizatur”. Dokładnie 1050 lat temu Mieszko I, książę Polan, przyjął chrzest i wprowadził swoje państwo w krąg kultury chrześcijańskiej i cywilizacji europejskiej.