Urodziła się w Jachówce na Podhalu (archidiecezja krakowska) 19 września 1901 roku. Była najstarszym dzieckiem spośród ośmiorga rodzeństwa. Pierwszy bliższy kontakt wewnętrzny z Panem Jezusem miała w wieku 6 lat. Pan Jezus dał jej wtedy odczuć swoją obecność, co później wielokrotnie się powtarzało.

Janina Woynarowska była wysoko cenioną pielęgniarką w Chrzanowie. Szanowano ją za wyjątkową wiedzę medyczną i za wielką dobroć w praktyce pielęgniarskiej. Umiejętności medyczne stale poszerzała. Chorzy tęsknili za jej obecnością, ponieważ przynosiła pomoc dla chorego ciała i pociechę dla strapionej duszy.

Urodziła się w 1875 roku w Pilicy koło Olkusza. Jej ojciec był warszawskim bankierem pochodzenia żydowskiego, matka – z domu Skarżyńska – pochodziła z rodziny ziemiańskiej. Przed pierwszą wojną światową utraciła cały majątek dziedziczony po rodzicach. Nie tylko zniosła to spokojnie, ale potrafiła jeszcze zaopiekować się pięciorgiem osób w podeszłym wieku z dawnej służby, z którymi do końca ich życia dzieliła się wszystkim, co posiadała.

Kociewiak, społecznik, publicysta, genialny konspirator i niepokorny kapłan o… niewyparzonym języku. Mówili na niego „ksiądz generał”, choć nigdy generałem nie był.

Doktor Aleksandra Gabrysiak, zwana często za życia doktor Olą, urodziła się 16 kwietnia 1942 roku w Radzyminie koło Warszawy. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończyła w Gdańsku, uzyskując w 1961 roku świadectwo dojrzałości. Medycyna była jej powołaniem.

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września 1947 roku we wsi Okopy, w parafii Suchowola. W dokumentach cywilnych ma jednak wpisaną inną datę urodzenia – 23 września 1947 roku.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci księdza arcybiskupa Mariana Przykuckiego, arcybiskupa seniora archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i pierwszego metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Z Pelplina odszedł 25 marca 1992 roku jako ostatni biskup chełmiński. Pozostawił po sobie w ciągu tych jedenastu lat dorobek godny najwyższego uznania. Mówią o tym historycy, także i ci, którzy wypowiadają się na łamach tego oto numeru „Pielgrzyma”.

Maria Kotowska urodziła się 20 listopada 1899 roku w Warszawie. Była córką Zofii i Jana Kotowskich. Studiowała medycynę na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła w I wojnie światowej jako sanitariuszka Czerwonego Krzyża.

Dwaj kapłani. Wiara i walka. Sensacja. Męczeństwo. Spowiedź i szubienica. Ta historia jest gotowym scenariuszem na film. Wydarzyła się wiele lat temu. W Polsce pod rosyjskim zaborem.

Wiele lat temu, kiedy mieszkałem w Kartuzach, spotkałem pewną niezwykłą osobę. Był to brat Józef Przybysz ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, który przez kilka miesięcy posługiwał w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli w tzw. „Kolegiacie”. To właśnie jemu (mogę to powiedzieć bez cienia wątpliwości) zawdzięczam powołanie do kapłaństwa.