Z sentymentem wspominamy świąteczny czas sprzed 20 lat, kiedy to ukazał się w diecezji chełmińskiej pierwszy numer wznowionego po 50 latach nieobecności na pomorskiej ziemi czasopisma „Pielgrzym”. Pismo, założone po klęsce powstania styczniowego, dzieliło historyczny los polskiego narodu. W czasie rozbiorów i później, aż do wybuchu II wojny światowej, „Pielgrzym” budził w Polakach ducha patriotycznego i religijnego. Zmiotła go wojenna pożoga roku 1939, a po wojnie nie było warunków, by mówić pełnym głosem o narodowych sprawach. Dopiero przełom historyczny zapoczątkowany przez ruch Solidarności stworzył  możliwość odradzania się prasy lokalnej nawiązującej do swoich najlepszych tradycji.

14 października 2016 roku biskup pelpliński Ryszard Kasyna poświęcił diecezjalny dom rekolekcyjny w Białogórze. Tym samym zakończył się czas długoletniej przebudowy i remontu budynku, który należy do diecezji pelplińskiej już od dziesięciu lat.

„Habent sua fata libelli” – mawiali starożytni. Ale nie tylko książki mają swoje dzieje. Mają je także czasopisma, gazety. Tak jest w przypadku „Pielgrzyma”, jednego z najstarszych i najpoczytniejszych czasopism Pomorza, wychodzącego w Pelplinie przez 70 lat (1869-1939), a następnie odrodzonego po długoletniej przerwie w 1989 roku. Dziś odrodzony „Pielgrzym” świętuje swoje 20. urodziny.

Jedenastego grudnia 1981 roku Ryszard Biliński wypłynął z Gdyni na statku MS „Szczawnica” w ostatni – jak się okazało – rejs do Afryki. Dwa dni później w Polsce wprowadzony został stan wojenny. Biliński wraz z kilkoma kolegami podejmuje decyzję o zejściu ze statku w jednym z zachodnich portów. Opowiada o tym w rozmowie z Iwoną Demską.

22 listopada br. w Tczewie odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowy kościół oraz dom parafialny. Gospodarzem uroczystości był ks. Janusz Gojke, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Tczewie. Na uroczystość przybyło wielu kapłanów z dekanatu tczewskiego, na czele z dziekanem ks. Stanisławem Cieniewiczem oraz kapłani i goście spoza naszej diecezji.

Zgodnie z tradycją, w dzień tragicznej pelplińskiej jesieni w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, najstarszej uczelni Pomorza, rozpoczęto już po raz 358. nowy rok akademicki. Do grona kleryków zostało włączonych 22 nowych alumnów roku pierwszego.  Szczególnym wydarzeniem tego dnia było poświęcenie przez Biskupa Diecezjalnego nowego gmachu biblioteki seminaryjnej.

16 października 2009 r. zmarł pierwszy metropolita szczecińsko-kamieński abp Marian Przykucki. W latach 1981-1992 sprawował On posługę biskupią w Pelplinie. W tym czasie sekretarzem ks. bpa Przykuckiego był ks. Wojciech Kasyna. Poniżej publikujemy jego tekst wspomnieniowy.

16 października 2009 r. zmarł pierwszy metropolita szczecińsko-kamieński abp Marian Przykucki. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w czwartek, 22 października. Mszy św. pogrzebowej w dniu następnym przewodniczył abp Stanisław Gądecki, a homilię wygłosił abp Henryk Muszyński.

100. rocznica wodowania żaglowca „Dar Pomorza” i ceremonia odnowienia chrztu.

Podczas uroczystych obchodów jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. inf. Jerzego Buxakowskiego w Pelplinie, 3 października 2009, biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga dziękował jubilatowi za umiłowanie powołania kapłańskiego i Kościoła. Ks. Buxakowski należy do najwybitniejszych dogmatyków polskich i jest prekursorem duszpasterstwa służby zdrowia w Polsce.

W dniach od 27 września do 3 października br. przyjechało do Ars-en-Dembes we Francji 1200 księży z 72 krajów, żeby w Roku Kapłańskim przeżyć swoje rekolekcje. Najliczniej reprezentowana była Francja – 336 duchownych, następnie USA – 118, na trzecim miejscu były Włochy – 87. Z Polski w dniach skupienia uczestniczyło 39 księży, ale należy dodać jeszcze tyle samo pracujących za granicą. Doświadczenie więzi kapłańskiej było bardzo silne.

W Szpęgawsku koło Starogardu Gd. odbyły się w niedzielę, 27 września br. doroczne uroczystości ku czci ludzi pomordowanych tam w czasie II wojny światowej. Liturgię Mszy św. oraz część patriotyczną przygotowała parafia św. Wojciecha ze Starogardu Gd. oraz starostwo starogardzkie.

Praga, Brno i Stary Bolesławiec – te trzy miasta odwiedził Benedykt XVI w czasie podróży apostolskiej do Republiki Czeskiej w dniach 26-28 września. Pielgrzymka do kraju, uważanego za najmniej chrześcijański w całej Europie czy wręcz za ośrodek ateizmu, stanowiła  dla Ojca Świętego bardzo trudne wyzwanie. Wypełniły ją żarliwe apele Papieża o pielęgnowanie chrześcijańskich korzeni i powrót do wartości duchowych oraz moralnych.

IX Jarmark Cysterski przeszedł do historii. Już po raz czwarty wpisany został w Europejskie Dni Dziedzictwa województwa pomorskiego. W cysterski weekend 19-20 września do Pelplina przybyło kilka tysięcy gości z Polski i zagranicy.

Fragmenty homilii Biskupa Pelplińskiego we Mszy świętej żałobnej (podczas eksporty) w katedrze elbląskiej, 13 września 2009 roku.

W tym roku mija 20 lat od utworzenia Studium Organistowskiego w Pelplinie. Ten mały jubileusz jest okazją, aby przypomnieć historię placówki, jej losy oraz ludzi, przez i dla których była tworzona. Studium Organistowskie w Pelplinie nawiązuje do tradycji pelplińskiej szkoły organistowskiej założonej w 1887 roku przez Oskara Hermańczyka, organistę pelplińskiego. Była to jedna z pierwszych tego typu szkół w Polsce.

Opustoszały już pola po tegorocznych zbiorach a gospodarskie życie zwolniło tempa. Najdorodniejsze zasuszone kłosy upleciono w dożynkowe wieńce, ze świeżej mąki wypieczono pachnące bochny chleba. Nadszedł więc czas, by podziękować Panu Bogu, rolnikom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ziemia wydała plon.

W Brasławiu na Białorusi odbyły się uroczystości koronacyjne cudownego obrazu Matki Bożej Królowej Jezior koronami papieskimi. Kraina, w której czci się Królową Jezior nazywana jest Brasławszczyzną. Jest to region niezwykle piękny i urokliwy, naznaczony jednak bolesną historią.

Iść. Ciągle iść, do Maryi… Tam, gdzie jasnogórski szczyt. O pielgrzymce rzeczywiście można powiedzieć, że ciągle trzeba iść, mając przed sobą cel, czyli Jasną Górę. A tam przecież czeka Matka.

W wigilię wspomnienia św. Jana Pawła II zakończyła się w Chojnicach diecezjalna peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej. W trzydziestu kościołach stacyjnych reprezentujących każdy z dekanatów bardzo licznie zebrali się kapłani i wierni, aby słuchać Słowa Bożego i uczestniczyć w mszach św. ku czci Najświętszej Maryi Panny, by czuwać, modlić się, wynagradzać za grzechy, uczcić Matkę Bożą tysiącami róż złożonymi u stóp Jej figury.

Misje to temat aktualny w seminarium pelplińskim od dziewięćdziesięciu lat, ponieważ od 1927 roku istnieje Kleryckie Koło Misyjne. Natomiast w tym roku nastąpił pewien przełom, gdyż jako klerycy mogliśmy po raz pierwszy wziąć udział w misyjnym wolontariacie.

Do wieczności odeszła siostra Barbara Klein SM. Wiele roczników kleryków, którzy opuścili rodzinne domy z najlepszą kuchnią swoich matek i zamieszkało w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, pamiętało i pamięta siostrę Barbarę, która – prawie od zawsze – rządziła w seminaryjnej kuchni.

W pierwszą sobotę października, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, w ramach wydarzenia „Różaniec do Granic” wierni „spletli” na linii granic naszej ojczyzny modlitwy i różaniec, aby odpowiedzieć na wezwania naszej Królowej.

Ruch Światło-Życie w naszej diecezji dwukrotnie w ciągu roku przeżywa dni dziękczynienia w wymiarze diecezjalnym. W czerwcu, gdy idziemy do Królowej Kaszub w Sianowie oraz w październiku. W tym roku słaliśmy Bogu nasze dziękczynienie w ramach Oazy Modlitwy (OM) w Pelplinie oraz na rekolekcjach Domowego Kościoła w Nowej Karczmie. Uwieńczeniem naszego dziękczynienia był Dzień Wspólnoty, jaki przeżyliśmy w niedzielę (25.10.09) w Pelplinie na wspólnej Mszy św. w pelplińskiej katedrze.

Caritas Diecezji Pelplińskiej świętuje 25-lecie swego istnienia. Od samego początku niesie pomoc wszędzie tam, gdzie są potrzebujący: chorzy, ubodzy, niepełnosprawni czy bezdomni. Siłę czerpie z Chrystusowego przykazania o miłości Boga i bliźniego.

Już po raz dziesiąty, zgodnie z pelplińską tradycją, odbyły się jesienne spotkania duszpasterskie. Tegoroczna sesja miała miejsce 21 listopada z udziałem księdza biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi. Poświęcona została tematowi: „Jak mówić młodym o Bogu?”.

Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie otwarta! 225 lat po uchwale Sejmu Wielkiego, w 98. rocznicę odzyskania niepodległości z tej okazji została odprawiona uroczysta msza św.

W dniach od 16 do 18 października w rekolekcjach zwanych Dialogami Małżeńskimi wzięło udział 21 par małżeńskich, głównie ze  wspólnoty Gwiazda Betlejemska działającej przy parafii św. Kazimierza w Kartuzach. Niektórzy małżonkowie wywodzili się z kręgów Kościoła Domowego. W rekolekcjach uczestniczyli również klerycy, którzy poznawali zastosowaną metodę, aby w przyszłości jako kapłani mogli nabyć doświadczenie w prowadzeniu małżonków.

– Wypełnili swoje powołanie – powiedział biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga podczas Mszy św. celebrowanej w katedrze pelplińskiej 6 listopada za zmarłych biskupów i kanoników kapituły katedralnej. Wprowadzając do liturgii biskup diecezjalny podkreślił, że modlitwa za zmarłych niejako ożywia na nowo w naszej pamięci zmarłych kapłanów, a im samym pomaga znaleźć się na drodze prowadzącej do Domu Ojca.

Jeden drugiego brzemiona noście – to zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich”, (Jan Paweł II, Gdańsk, 12 czerwca 1987 roku).