Felietony

Miłosierny Ojciec – ks. Wiesław Śmigiel

Nawracać się można tylko wtedy, kiedy potrafimy przyznać się do grzechu. Święty Jan w swojej Ewangelii przekazuje Chrystusową obietnicę, iż Pocieszyciel, Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu (por. J 16,8). Jednak potrzeba także naszego zaangażowania, refleksji, wrażliwego wnętrza…

Czwarty król – Elżbieta Ruman

To były przedostatnie roraty, siedziałam w czwartej ławce, przede mną mama z na oko dziewięcioletnią córeczką. Dziewczynka już na początku rorat dołączyła do scholi – nie tylko śpiewała, ale też grała na skrzypcach, dodając niezwykłego uroku porannej adwentowej mszy.

„Moctruch” i inni – Zofia Pomirska

W jednym z wierszy ks. Jan Twardowski pisał: „Tylko maluchom nie nudziło się w czasie kazania”, wymieniając następnie szereg czynności, którym z zapałałem oddawali się najmłodsi uczestnicy liturgii. Wśród tych działań autor nie wspomniał jednak o dziecięcym odbiorze języka liturgii,…

Postprawda – Adam Hlebowicz

Spiskowe teorie dziejów – wyszydzane przez mędrców i filozofów, zadziwiająco chętnie podtrzymywane przez tłum – święcą triumfy we wszelkich możliwych przekazach medialnych, w codziennej rzeczywistości każdego z nas, w naszych rozmowach i relacjach, nawet z najbliższymi. Całkiem niedawno przekształciły się…

Modlitwa i miecz – bp Wiesław Śmigiel

Templariusze, czyli Zakon Ubogich Rycerzy i Świątyni Salomona, to zakon rycerski działający od XII do XIV wieku. Toczyli oni nieustanną walkę z własnymi słabościami i przeciwnikami chrześcijaństwa, a ich orężem była modlitwa, dyscyplina i miecz.

Czas – Elżbieta Ruman

Ignacy Jan Paderewski miał pięćdziesiąt osiem lat, kiedy w 1918 roku wrócił do Polski, aby w Niepodległej objąć tekę ministra spraw zagranicznych, pięćdziesiąt dziewięć lat – kiedy w imieniu Rzeczpospolitej podpisał traktat wersalski, a sześćdziesiąt jeden, gdy ponownie ruszył na…

„Nowy” Jan Paweł II – Adam Hlebowicz

To, że w dzisiejszym świecie wszystko usiłuje się podważać, nawet sprawy najbardziej fundamentalne, przestało zaskakiwać. Takim przykładem jest rodzina. Nikt nie wymyślił niczego wspanialszego niż kochająca się rodzina, najlepiej z więcej niż jednym dzieckiem.

Mapy z Bożego atlasu – Piotr Wojciechowski

Czasem ogarnia nas bezsilny gniew, gorzka irytacja. Żal sprawia, że obwiniamy kogoś – agresora, sprawcę chaosu czy krzywdy. Może przychodzić pokusa wrogości, nienawiści. Co ma z tym zrobić ktoś, kto chce być chrześcijaninem? Psalmy pomagają to zrozumieć – krzywdy są…

O apostazji i desakralizacji – Adam Hlebowicz

Wiarę w Boga można wyznawać jedynie w wolności. Trzeba rozmawiać o wierze, o Kościele, jak również o grzechach ludzi Kościoła. Nie warto jednak się pochylać nad wypowiedziami Dawida Podsiadły na temat apostazji, które nie tchną autentyzmem, prawdziwą chęcią oczyszczenia Kościoła,…

Wróg w Kościele – Elżbieta Ruman

Było około 8.30, kiedy nasz michaliński proboszcz, ks. Piotr Klimek, rozpoczął kazanie. Dzień był powszedni, osiem osób w kościele, ja – zasadniczo w pośpiechu – liczyłam, że szybko umknę po cichej porannej eucharystii. Jednak „Nie ma zmiłuj – pomyślałam. –…

Cmentarzyki – Adam Hlebowicz

Tak się składa, że dwie spośród czterech największych, najstarszych i najbardziej znanych polskich nekropolii znajdują się poza obecnymi granicami naszego kraju. Myślę tu o cmentarzach Łyczakowskim i Rossa, odpowiednio usytuowanych we Lwowie i w Wilnie, które obok cmentarzy Powązkowskiego w…