Felietony

Długie trwanie – Zofia Pomirska

Tytułowy termin „długie trwanie” zawdzięczamy Fernandowi Braudelowi, który kilkadziesiąt lat temu sformułował niezwykle ciekawy pogląd na temat dziejów ludzkości. Według koncepcji długiego trwania większość wydarzeń politycznych jest nieistotna czy wręcz niezauważalna.

To się nie opłaca! – Anna Maria Kolberg OV

„Pewnemu kupcowi udało się przeprowadzić na targu wspaniałą transakcję: sprzedał wszystkie swoje towary, a jego pusta torba wypełniła się kawałkami złota i srebra. Przez ostrożność chciał jak najprędzej powrócić do domu…”

Podpatrzone w dworcowej poczekalni – bp Wiesław Śmigiel

Podróże kształcą, poszerzają horyzonty myślenia i burzą stereotypy. Schematem powtarzanym przez wielu jest twierdzenie, że młodzi są gorsi, niż poprzednie pokolenie. Tymczasem w podróży przekonałem się, że wielu młodych to bardzo wartościowi ludzie.

A może by tak do muzeum… – Zofia Pomirska

Znane hasło głosi: „Muzea – uniwersytetami kultury”. Jest w tym stwierdzeniu przekonanie o niebagatelnej roli muzeów w krzewieniu kultury, utrwalaniu jej materialnych przejawów oraz popularyzacji nauki i sztuki w społeczeństwie. Obok wartości poznawczych, muzea oferują też przeżycia natury estetycznej, które…

Wychowanie z patronem – ks. Franciszek Kamecki

Szybko skończył się karnawał. Beztroskę wymieniam na wysiłek i skupienie. Tradycyjnie próbuję sformułować jakieś postanowienia. Przyglądam się sobie, rozpoznaję wady i zalety. Szukam inspiracji i pobudzenia we właściwym kierunku.

Możliwe wbrew pozorom – Anna Maria Kolberg OV

„Dzień zaczął się źle i kończył się jeszcze gorzej. Jak zwykle autobus był przepełniony. Podczas gdy popychano mnie na wszystkie strony, mój smutek wzrastał. Nagle usłyszałam głos dobywający się z przedniej części autobusu: – Prawda, że piękny dzień?”

Zapusty – Adam Hlebowicz

Starsi ludzie powiadali, że Zapusty trzeba świętować koniecznie, bo ci, którzy tego nie robią, w ciągu całego roku nie mogą obronić się od nieszczęść.

Po znajomości… – Anna Maria Kolberg OV

Ponoć w naszym kraju wszystko można załatwić jedynie „po znajomości”: pracę, lekarza, bilety na koncert. Niektórzy uważają, że trzeba liczyć tylko na siebie. Jedni i drudzy nie mają racji…

Sojusz tronu z ołtarzem – bp. Wiesław Śmigiel

Hierarchia kościelna nie zawiera sojuszy z władzą świecką i szanuje jej autonomię. Natomiast jest otwarta na współpracę dla dobra człowieka. Zabiera również głos w sprawach dotyczących prawa naturalnego, godności i wolności człowieka oraz poszanowania ludzkiego sumienia.

Brama Bożego Narodzenia – Adam Hlebowicz

Otwarte 13 grudnia Bramy Miłosierdzia w naszych kościołach mogą zrobić dobry przeciąg w naszych duszach, w naszym życiu, sprawach osobistych i publicznych. Czy w obecnej sytuacji ostrego podziału Polski i Polaków nie najistotniejsze stają się uczynki miłosierdzia, które winniśmy czynić…

Ocieplenie – ks. Franciszek Kamecki

Globalne ocieplenie staje się tematem konferencji międzynarodowych. Papież też w II niedzielę Adwentu zachęcał, aby troska o stworzenie była zarazem przyjęciem skromnego stylu życia w duchu odpowiedzialności za ubogich i przyszłe pokolenia. Trzeba przestrzegać praw ustanowionych w przyrodzie przez Boga…