11/2024

Nasi pod Monte Cassino – Adam Hlebowicz

Byli po obu stronach frontu. Ci z Pomorza nawet w większej liczbie po stronie niemieckiej niż alianckiej. Potem te proporcje zaczęły się zmieniać. Coraz więcej Polaków przymusowo wcielonych do Wehrmachtu uciekało przy sprzyjających okolicznościach na stronę koalicji wojsk sprzymierzonych przeciw…

Obietnica pustyni – Piotr Wojciechowski

Gdzie znaleźć „miejsce osobne” na spotkanie z Panem? W rozważaniach papieża Franciszka do XIII stacji drogi krzyżowej usłyszeliśmy słowa: „Jest bowiem taki rodzaj zła, jest taki rodzaj demonów i pokus, które można wyrzucić jedynie modlitwą. Każde inne »narzędzie« jest nieskuteczne.…

Tak mało brakowało… – Anna Maria Kolberg OV

„Żył kiedyś smutny mężczyzna, który nigdy z nikim nie rozmawiał. Jego córka często żaliła się: «Dlaczego mój tato nie odzywa się do mnie?». Chociaż przynosiła z lasu piękne bukiety kwiatów, a ze szkoły najlepsze stopnie, ojciec nie reagował nawet słowem”.

Spór o klauzulę sumienia – ks. Piotr Moskal

Sumienie to nie sprawa czyjegoś upodobania czy kaprysu. Sumienie to wiedza o tym, czy ludzka (a więc świadoma i dobrowolna) aktywność jest adekwatna w stosunku do tego, do czego się zwraca. Działanie zgodne z sumieniem obowiązuje wszystkich i zawsze.

Ogrody leśne – zdrowe i zgodne z naturą – Beata Demska

Czy można współcześnie produkować żywność o wysokich walorach odżywczych w sposób zrównoważony, chroniący bioróżnorodność, bez używania nawozów sztucznych, oprysków, ciężkich maszyn i ogromnych nakładów energii? Czy można uniezależnić się od nieprzewidywalnych kaprysów pogody, braku wody, szkodników dziesiątkujących plony? Okazuje się,…

Obraz współczesnej literatury kaszubskiej – ks. Jan Walkusz

Wprawdzie proces tworzenia literatury w języku kaszubskim – nie licząc średniowiecznych zabytków tego rodzaju piśmiennictwa – trwa nieprzerwanie 170 lat, lecz ciągle brakuje całościowej i naukowej syntezy tego zjawiska. Stąd każdy nowy i profesjonalny projekt badawczo-interpretacyjny dotyczący literatury kaszubskojęzycznej należy…

Święta lobbystka – Jan Hlebowicz

Przez lata skutecznie docierała do wpływowych polityków oraz wybitnych naukowców i artystów, promując kwestię niepodległości Polski. „Naszą polityką jest miłość” – mówiła. 29 maja Kościół wspomina św. Urszulę Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.

Trzymać Boga za rękę – Wincenty Łaszewski

Czy to dziwne, że w maju myślę o Józefie? Chyba nie, przecież to miesiąc Maryjny. A Józef jest jak maj – cały poświęcony Matce Bożej. I z pewnością, gdy z lotu anioła oglądało go niebo, był najpiękniejszy. Znowu jak maj.

Zaproszenie do życia w pełni – ks. Arkadiusz Pałys

Powołanie jest tajemnicą miłości między Bogiem a człowiekiem, który odpowiada na Boże wezwanie w sposób całkowicie wolny. Powołanie do kapłaństwa jest tajemnicą zrodzoną z łaski Bożej, która dotyka duszy człowieka. Duch Święty prowadzi go do konkretnych zadań w Kościele. Odnajdując…

Dary Ducha Św. gwarancją wypełnienia woli Bożej – o. Paweł Warchoł

Zesłanie Ducha Świętego, którego apostołowie doświadczyli w Wieczerniku, przyniosło im wewnętrzne oczyszczenie oraz napełniło ich darami, dzięki którym mogli wypełnić misję, jaką zlecił im Jezus. Otrzymali wówczas światło potrzebne do poznania Bożej prawdy i siłę do wcielenia jej w życie.…

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny – ks. Augustyn Eckmann

Nawiedzenie to historia spotkania dwóch matek – Maryi i Elżbiety. Pierwsza nosiła w swym łonie Jezusa, druga – Jego poprzednika, św. Jana Chrzciciela. O błogosławionym stanie Elżbiety Maryja dowiedziała się od Anioła Gabriela w czasie Zwiastowania. Anioł powiedział Jej wówczas,…