Obraz współczesnej literatury kaszubskiej – ks. Jan Walkusz

Wprawdzie proces tworzenia literatury w języku kaszubskim – nie licząc średniowiecznych zabytków tego rodzaju piśmiennictwa – trwa nieprzerwanie 170 lat, lecz ciągle brakuje całościowej i naukowej syntezy tego zjawiska. Stąd każdy nowy i profesjonalny projekt badawczo-interpretacyjny dotyczący literatury kaszubskojęzycznej należy przyjmować z satysfakcją, a zarazem nadzieją na kolejny krok w kierunku stworzenia pełnej historii literatury kaszubskiej.

Właśnie w takich kategoriach należy widzieć książkę doktora Grzegorza Schramke pt. „Procëm Smãtkòwi. Współczesna literatura kaszubska w latach 1981–2015” (Gdańsk 2023).Autor, stawiając sobie jako cel „nie tylko rejestrowanie tego, co w latach 1981–2015 ukazało się drukiem na niwie kaszubskiej, lecz także poddanie krytyce literackiej publikowanych wówczas utworów oraz omówienie zaobserwowanych zmian zachodzących w literaturze kaszubskojęzycznej badanego okresu”, uczynił to w sześciu rozdziałach, skonstruowanych według klucza przedmiotowo-genologicznego. Dokonał on najpierw ogólnego przeglądu twórczości kaszubskiej sprzed 1980 roku. (…)

ks. Jan Walkusz

Więcej przeczytasz w 11. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [26 maja i 2 czerwca 2024 R. XXXV Nr 11 (900)], str. 32.

Dwutygodnik „Pielgrzym” w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *