Służyć życiu – Zofia Pomirska

30 maja, niedługo po Dniu Matki, a zaraz przed Dniem Dziecka, obchodzimy w naszym kraju Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Został on wprowadzony w 2006 roku uchwałą sejmową, której uzasadnienie wskazywało na potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Rzeczypospolitej Polskiej.

REKLAMA

Zgodnie z Kartą Praw Rodziny, przedłożoną przez Stolicę Apostolską wszystkim zainteresowanym misją rodziny w świecie współczesnym sieroty oraz dzieci pozbawione rodziców czy opiekunów powinny być otoczone przez społeczeństwo szczególną troską. W Polsce od 2012 roku obowiązuje ustawa o pieczy zastępczej, w myśl której państwo ma obowiązek zapewnić opiekę zastępczą dziecku, którego rodzice biologiczni z różnych względów nie mogą sprawować nad nim opieki. Piecza zastępcza obejmuje pieczę rodzinną i instytucjonalną. (…)

Zofia Pomirska

Więcej przeczytasz w 12. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [9 i 16 czerwca 2024 R. XXXV Nr 12 (901)], str. 4.

Dwutygodnik „Pielgrzym” w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *