Teraz czas na młodych – bp Wiesław Śmigiel

Dotychczas papież Franciszek zmobilizował Kościół do refleksji nad misją, ewangelizacją, rodziną i miłosierdziem. Każdy z tych tematów wiązał się z burzliwą dyskusją i wpłynął na ożywienie duszpasterstwa. Teraz Ojciec Święty zapowiedział synod poświęcony młodzieży.

REKLAMA

Po Światowych Dniach Młodzieży w Polsce papież Franciszek pragnie, aby Kościół skupił uwagę właśnie na młodych. Dlatego zapowiedział, że w październiku 2018 roku zbierze się Synod Biskupów na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Ojciec Święty prosi młodych o pomoc w przygotowaniu synodu, gdyż uważa, że mają wiele do zaproponowania. „Kościół pragnie słuchać waszego głosu, waszej wrażliwości, waszej wiary, a nawet waszych wątpliwości i waszej krytyki” – zapewnił w liście zapraszającym do współpracy w przygotowaniu synodu. Ojciec Święty przed spotkaniem w Krakowie zachęcał młodych do „rabanu w Kościele”, a obecnie pragnie, by wołanie młodych „było słyszalne, niech rozbrzmiewa we wspólnotach i niech dotrze do duszpasterzy”.

Instrumentum laboris synodu ma być przygotowane w oparciu o ankietę adresowaną do wszystkich struktur kościelnych, duszpasterzy oraz do młodych. Jedno z kluczowych pytań brzmi: „Czego konkretnie domagają się dzisiaj młodzi od Kościoła?”. Papież zachęca też do podzielenia się najlepszymi doświadczeniami duszpasterstwa młodzieży z całego świata. Centralnym wątkiem obrad – jak zapowiada sekretariat synodu – będzie próba odpowiedzi na pytanie, jak Kościół ma pomóc młodym znaleźć „osobistą, jedyną i niepowtarzalną drogę życia, otwartą na Bożą inspirację”. Kluczowym tematem jest też odkrycie swego powołania, które może być realizowane na różnych polach.

Synod jest też doskonałą okazją do odnowy duszpasterstwa młodych w Polsce, gdyż stanowią oni tę grupę wiernych, która najszybciej traci kontakt z żywym Kościołem. Każdy synod to nie tylko dyskusja i obrady, ale doskonała okazja do ożywienia działalności pastoralnej. Już sama etymologia terminu synod (od gr. synodeuein – „odbywać razem drogę”) sugeruje wspólnotowy i duszpasterski wymiar tej instytucji. W historii idea synodu i jego główne zadania były niezmienne, ale modyfikacji ulegały jego przebieg, kształt i znaczenie. Sama instytucja synodów, mimo różnych kryzysów, trwa od Soboru Jerozolimskiego do czasów współczesnych i jest wyrazem kolegialności, czyli współodpowiedzialności za Kościół. Papież Franciszek zwołuje synod, aby poznać pragnienia i wątpliwości młodych oraz problemy i nadzieje duszpasterzy.

Młodzież jest otwarta na prawdę, wrażliwa i spragniona miłości. Dlatego młodzi tak wysoko oceniają uczciwość, rodzinę i są chętni do wolontariatu. Chcą i potrafią pomagać innym, nawet za cenę poświęceń i rezygnacji z własnej wygody. Natomiast są krytyczni i nieufni wobec wszelkich instytucji, dlatego z trudem akceptują wymogi stawiane w Kościele. Ponadto w dusz-pasterstwie młodzieży poważnym problem jest komunikacja – trudno dotrzeć z Dobrą Nowiną do młodych. W gąszczu różnych propozycji na życie nie zawsze są w stanie dostrzec oblicze Chrystusa, który jest dobry i miłosierny; nie potrafią również usłyszeć Jego głosu pełnego mądrości i zaakceptować Jego nauki, która daje szczęście. To tylko niektóre problemy, którymi prawdopodobnie zajmie się synod. Potraktujmy słowa papieża Franciszka poważnie i już rozpocznijmy przygotowania do synodu w naszych parafiach – głównie przez pełną troski modlitwę za ludzi młodych i w intencji ojców synodalnych, by Duch Święty pomógł im znaleźć drogę do serc i umysłów młodych.

bp Wiesław Śmigiel

„Pielgrzym” 2017, nr 5 (711), s. 4

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *