Modlitewnik

Polski tekst nowych wezwań w Litanii do świętego Józefa

1 maja 2021 roku Stolica Apostolska ogłosiła siedem nowych wezwań w Litanii do św. Józefa (List Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Prot. N. 133/21): Custos Redemptoris, Servus Christi, Minister salutis, Fulcimen in difficultatibus, Patronus exsulum, Patronus afflictorum, Patronus…

Gorzkie Żale

JEDNYM z najchętniej odprawianych nabożeństw ludu chrześcijańskiego są Gorzkie Żale, nazywane od pierwszych słów wstępnej pieśni (pobudki). Około roku 1700 w kościele św. Krzyża w Warszawie Księża Misjonarze zaprowadzili rzewne i melodyjne rozpamiętywanie Męki Pańskiej, które bardzo szybko rozpowszechniło się…

Droga Krzyżowa

Przez całe wieki święci, a wraz z nimi rzesze chrześcijan, kontemplowali odkupieńczą śmierć Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie – tajemnicę paschalną, stanowiącą serce wiary chrześcijan. Z pobożnej medytacji tych faktów, z czasem ukształtowały się rozmaite nabożeństwa, wśród których poczesne…

Modlitwy za zmarłych

Wybór różnych modlitw za zmarłych: Za zmarłych rodziców O Boże, który przykazałeś nam czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad nimi, racz im przebaczyć wszystkie ich grzechy i pozwól mi spotkać się z nimi kiedyś w radości wiecznej chwały.…

Litania do Wszystkich Świętych

Ilekroć w poszczególnych częściach litanii przewidziane są dwie formuły oznaczone literami A i B, można wybrać jedną z nich. W wykazie świętych można na właściwym miejscu włączyć pewne imiona świętych, np. patronów, tytułu kościoła, założycieli diecezji i zakonów itp. Podobnie…

RÓŻANIEC

Różaniec święty to „skarb, który trzeba odkryć” (Jan Paweł II). Każdy chrześcijanin jest wezwany do ponownego odkrycia głębi tej tak łatwej, a jednocześnie tak bogatej modlitwy. Różaniec jest bowiem streszczeniem Ewangelii, bo w całej swej prostocie formy umożliwia przeżycie największych…

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana KYRIE, elejson; Chryste, elejson; Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad…

Suplikacja “Święty Boże, Święty Mocny…”

Święty Boże, Święty mocny, Święty Nieśmiertelny – Zmiłuj się nad nami! Od powietrza, głodu, ognia i wojny – Wybaw nas, Panie! Od nagłej i niespodzianej śmierci – Zachowaj nas, Panie! My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, – Wysłuchaj nas, Panie! Źródło:…

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

MODLITWA RZYMSKA O Matko Nieustającej Pomocy! * Z największą ufnością przychodzę dzisiaj * przed Twój święty Obraz * aby błagać o pomoc Twoją. * Nie liczę na moje zasługi * ani na moje dobre uczynki,  * ale tylko na nieskończone…

Litania do Ducha Świętego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Trójco,…

Akt poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

O JEZU najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z…

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

KYRIE, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj…

Litania do Najświętszej Maryi Panny (Loretańska)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Trójco,…

Litania do Miłosierdzia Bożego

Litania do Miłosierdzia Bożego Kyrie, eleison, Chryste, eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże – zmiłuj się…

Koronka do Miłosierdzia Bożego

(do odmawiania na różańcu) Na początku odmawiamy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze…