Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


MODLITWA RZYMSKA

REKLAMA

O Matko Nieustającej Pomocy! * Z największą ufnością przychodzę dzisiaj * przed Twój święty Obraz * aby błagać o pomoc Twoją. * Nie liczę na moje zasługi * ani na moje dobre uczynki,  * ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa * i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. * Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela * i na Krew Jego, wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. * Tenże Syn Twój, umierając, * dał nam Ciebie za Matkę. * Czyż więc nie będziesz dla nas, * jak głosi Twój słodki tytuł, * Nieustającą Wspomożycielką? * Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, * przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, * przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, * błagam najgoręcej, * abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, * której tak bardzo pragnę * i potrzebuję…

Chwila ciszy.

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, * jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz, pragnie * udzielić nam wszystkich owoców Odkupienia. * Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, * abyś je nam rozdzielała. * Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, * u Serca Jezusowego tę łaskę, * o którą w tej nowennie pokornie proszę, * a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie * przez całą wieczność. Amen.

WSPÓLNE PODZIĘKOWANIA

O Maryjo, przyjmij nasze dziękczynienie.
– Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.
Za uzdrowionych z choroby,
Za pocieszonych w strapieniu,
Za ocalonych z rozpaczy,
Za podtrzymanych w zwątpieniu,
Za wyzwolonych z mocy grzechu,
Za wysłuchanych w błaganiu,
Za litość nam okazaną,
Za miłość Twą macierzyńską,
Za dobroć Twą niezrównaną,
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

WSPÓLNE BŁAGANIA

O Maryjo, usłysz nasze błagania.
– Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy.
Za chorych, abyś ich uzdrowiła,
Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
Za płaczących, abyś im łzy otarła,
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

WSPÓLNE PROŚBY

Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, * która z taką czułością z tego cudownego Obrazu na nas spoglądasz, * Z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp * z naszymi wspólnymi prośbami. * Racz spojrzeć na nas łaskawie * i wysłuchać naszych błagań; * przyjdź nam z pomocą * w wielorakich potrzebach naszych.* Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej: * pomagaj nam nieustannie!

Wielka Matko Boża, p o m a g a j   n a m   n i e u s t a n n i e.
Matko nasza najlepsza,
Pośredniczko nasza u Boga,
Szafarko łask wszelkich,
Matko świętej wytrwałości,
Tronie Miłosierdzia Bożego,
Poręko naszego zbawienia,
Pogromczyni mocy piekielnych,
Umocnienie słabych,
Ucieczko uciśnionych,
Cudowna lekarko w chorobach,
Ratunku ginących grzeszników,
Nadziejo zrozpaczonych,
Patronko misji świętych,
Wychowawczyni powołań kapłańskich,
Mistrzyni życia duchowego,
Strażniczko czystości,
Opiekunko rodzin,
Czuła Matko sierot,
Pani naszych losów,
Przewodniczko pewna do nieba,

Tyś naszą ucieczką, o Pani!
Pomocą w ucisku i smutku!

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę Swoją, Maryję, za Matkę; dozwól, prosimy, abyśmy wzywając ustawicznie  Jej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na nieustanne doznawanie owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


AKT ODDANIA SIĘ W MACIERZYŃSKĄ NIEWOLĘ MARYI, MATKI KOŚCIOŁA

BOGURODZICO Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza Jasnogórska! Jako dziecko Boże ochrzczonego Narodu polskiego, oddaję się ufnym sercem w Twą macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła świętego w świecie i Ojczyźnie naszej. Niechaj rozszerza się i umacnia Królestwo Chrystusowe na całej ziemi. Pragnę w tym dziele współpracować, pełniąc nie wolę własną, ale wolę Twojego Syna i Twoją, która jest samą miłością. Bądź mi zawsze i wszędzie najlepszą Matką i prawdziwą Wspomożycielką! Amen.


Źródło: Ks. dr Edmund Skalski, „Z Panem Bogiem”, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2014

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *