Litania do Miłosierdzia Bożego


Litania do Miłosierdzia Bożego

REKLAMA

Kyrie, eleison, Chryste, eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych, ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufam Tobie!

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej – wysłuchaj nas,
Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.


K:
Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.

W: Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.


Módlmy się:

Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy, w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.


Cytaty z Dzienniczka św. Siostry Faustyny:

 

949
12 II 1937
+ (295) JMJ + Miłość Boża kwiatem – a miłosierdzie owocem

Niech dusza wątpiąca czyta te wywody miłosierdzia i stanie się ufająca287
Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca – ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga – ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta – ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej – ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski – ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście – ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa.
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów.
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały.
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego.
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego.
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników.
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej.
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego.
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego.
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa.
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w śmierci godzinie.
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym.
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia.
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego.
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych.
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych.
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych.
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy.
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela.
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu.
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego.
Miłosierdzie Boże, koronuje wszystko, co jest i co istnieć będzie.
(297) Miłosierdzie Boże, [w którym] wszyscy jesteśmy zanurzeni.
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych.
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych.
Miłosierdzie Boże, serc odpocznienie, pokoju pośród trwogi.
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych.
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei.

950
+ O Boże wiekuisty, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a litości skarb jest nieprzebrany, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje, abyśmy w chwilach ciężkich nie rozpaczali ani upadali na duchu, ale z wielką ufnością poddali się woli Twojej świętej, która jest miłością i miłosierdziem samym.

951
+ O niepojęte i niezgłębione miłosierdzie Boże,
Kto Ci godnie uwielbić i wysławić może.
Największym przymiocie Boga wszechmocnego,
Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego.
W jeden hymn złączcie się gwiazdy, ziemio i morze, i zgodnie, wdzięcznie wyśpiewujcie niepojęte miłosierdzie Boże.

Źródło: Święta s. M. Faustyna Kowalska, „DZIENNICZEK Miłosierdzie Boże w mojej duszy”, Wyd. Księży Marianów MIC, Warszawa 2006, s. 295-296

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *