Litania do Wszystkich Świętych


Ilekroć w poszczególnych częściach litanii przewidziane są dwie formuły oznaczone literami A i B, można wybrać jedną z nich. W wykazie świętych można na właściwym miejscu włączyć pewne imiona świętych, np. patronów, tytułu kościoła, założycieli diecezji i zakonów itp. Podobnie w czasie nabożeństw błagalnych w różnych potrzebach można dodawać wezwania dostosowane do okoliczności.

REKLAMA

I. BŁAGANIA DO BOGA

A

Panie, zmiłuj się nad nami. – Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. – Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. – Panie, zmiłuj się nad nami.

B

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

II. WEZWANIA DO ŚWIĘTYCH

Święta Maryjo, m ó d l   s i ę   z a   n a m i.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święci Michale, Gabrielu i Rafale, m ó d l c i e   s i ę   z a   n a m i.
Wszyscy święci Aniołowie, módlcie się za nami.

Patriarchowie i Prorocy

Święty Abrahamie, m ó d l   s i ę   z a   n a m i.
Święty Mojżeszu,
Święty Eliaszu,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, m ó d l c i e   s i ę   z a   n a m i.

Apostołowie i Uczniowie

Święci Piotrze i Pawle, m ó d l c i e   s i ę   z a   n a m i.
Święty Andrzeju, m ó d l   s i ę   z a   n a m i.
Święty Janie i Jakubie, m ó d l c i e   s i ę   z a   n a m i.
Święty Tomaszu, m ó d l   s i ę   z a   n a m i.
Święty Mateuszu,
Wszyscy święci Apostołowie, m ó d l c i e   s i ę   z a   n a m i.
Święty Łukaszu, m ó d l   s i ę   z a   n a m i.
Święty Marku,
Święty Barnabo,
Święta Mario Magdaleno,
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, m ó d l c i e   s i ę   z a   n a m i.

Męczennicy

Święty Szczepanie, m ó d l   s i ę   z a   n a m i.
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Polikarpie,
Święty Justynie,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Cyprianie,
Święty Bonifacy,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święty Tomaszu Becket,
Święci Janie i Tomaszu z Anglii, m ó d l c i e   s i ę   z a   n a m i.
Święty Pawle z Japonii, m ó d l   s i ę   z a   n a m i.
Święci Izaaku i Janie z Ameryki, m ó d l c i e   s i ę   z a   n a m i.
Święty Piotrze z Polinezji, m ó d l   s i ę   z a   n a m i.
Święty Karolu z Ugandy,
Święte Perpetuo i Felicyto, m ó d l c i e   s i ę   z a   n a m i.
Święta Agnieszko, m ó d l   s i ę   z a   n a m i.
Święta Mario Goretti,
Wszyscy święci Męczennicy, m ó d l c i e   s i ę   z a   n a m i.

Biskupi i Doktorzy Kościoła

Święci Leonie i Grzegorzu, m ó d l c i e   s i ę   z a   n a m i.
Święty Ambroży, m ó d l   s i ę   z a   n a m i.
Święty Hieronimie,
Święty Augustynie,
Święty Atanazy,
Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, m ó d l c i e   s i ę   z a   n a m i.
Święty Janie Chryzostomie, m ó d l   s i ę   z a   n a m i.
Święty Marcinie,
Święty Patryku,
Święci Cyrylu i Metody, m ó d l c i e   s i ę   z a   n a m i.
Święty Karolu Boromeuszu, m ó d l   s i ę   z a   n a m i.
Święty Franciszku Salezy,
Święty Piusie Dziesiąty,

Kapłani i Zakonnicy

Święty Antoni, m ó d l   s i ę   z a   n a m i.
Święty Benedykcie,
Święty Bernardzie,
Święci Franciszku i Dominiku, m ó d l c i e   s i ę   z a   n a m i.
Święty Tomaszu z Akwinu, m ó d l   s i ę   z a   n a m i.
Święty Ignacy z Loyoli,
Święty Franciszku Ksawery,
Święty Stanisławie Kostko,
Święty Wincenty a Paulo,
Święty Janie Mario Vianneyu,
Święty Janie Bosko,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso od Jezusa,
Święta Różo z Limy,

Świeccy

Święty Ludwiku, m ó d l   s i ę   z a   n a m i.
Święty Kazimierzu,
Święta Moniko,
Święta Jadwigo,
Święta Elżbieto Węgierska,
Wszyscy Święci i Święte Boże, m ó d l c i e   s i ę   z a   n a m i.

III. WEZWANIA DO CHRYSTUSA

A

Bądź nam miłościw, w y b a w   n a s,   P a n i e.
Od zła wszelkiego,
Od każdego grzechu,
Od zasadzek szatana,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,
Od śmierci wiecznej,
Przez Twoje wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty,
Przez Twój krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje święte zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale,

B

Chryste, Synu Boga żywego, z m i ł u j   s i ę   n a d   n a m i.
Chryste, który na ten świat przyszedłeś,
Chryste, który zostałeś ukrzyżowany,
Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś,
Chryste, który zostałeś pogrzebany,
Chryste, który zmartwychwstałeś,
Chryste, który wstąpiłeś do nieba,
Chryste, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów,
Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca,
Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

IV. BŁAGANIA W RÓŻNYCH POTRZEBACH

A

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, w y s ł u c h a j   n a s   P a n i e.
Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty,
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,
Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi,

B

Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, w y s ł u c h a j   n a s,   P a n i e.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę,

Zawsze odmawia się C

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, w y s ł u c h a j   n a s,   P a n i e.
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności,
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa,
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii,

V. ZAKOŃCZENIE

A

Chryste, usłysz nas. – Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. – Chryste, wysłuchaj nas.

B


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się.
Boże, ucieczko nasza i mocy, który jesteś źródłem pobożności, wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła, i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Źródło: Ks. dr Edmund Skalski, „Z Panem Bogiem”, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2014

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *