Modlitewnik

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

1208 Bądź błogosławiony, o Boże, za wszystko, co mi zsyłasz. Bez woli Twojej nic się nie dzieje pod słońcem, nie mogę przeniknąć tajemnic Twoich względem mnie, ale przykładam usta do podanego mi kielicha. 1209 Nowenna do Miłosierdzia Bożego332, którą mi…