Zapomniany święty – ks. Augustyn Eckmann

Święty Wawrzyniec oddając swe życie w obronie wiary, uczynił zeń największy dar miłości ofiarowany Kościołowi.

Imię i życie diakona św. Wawrzyńca

Imię jego oznacza sławę – laur, wawrzyn. Jest pochodzenia łacińskiego, pierwotnie od nazwy miasta Laurentum – Laurentius, człowiek z Laurentu. Liczni święci nosili to imię.  Martyrologium rzymskie wymienia siedmiu, obszerniejsze wykazy podają ponad dwudziestu. Nas interesuje Wawrzyniec, diakon, męczennik rzymski, który był jednym z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Przyjmuje się, że Wawrzyniec  urodził się z 31 grudnia na 1 stycznia 226 roku w Walencji lub w Huesce, mieście, z którego pochodzili jego rodzice. Miasto to było wówczas częścią rzymskiej prowincji Hiszpanii Tarragońskiej, a w późniejszym okresie należało do regionu Aragonii. Według tradycji rodzicami Wawrzyńca byli męczennicy: Orentius (hiszp. San Orencio) i Patientia (Santa Paciencia). Przyszłego papieża Sykstusa II spotkał nasz bohater w Caesaraugusta (dziś Saragossa). Sykstus II był Grekiem i znanym oraz cenionym nauczycielem. Obaj opuścili Hiszpanię i udali się do Rzymu. Kiedy Sykstus został papieżem (257 r.), udzielił wówczas młodemu Wawrzyńcowi święceń diakonatu i mianował go pierwszym spośród siedmiu diakonów, którzy posługiwali w kościele katedralnym. (…)

ks. Augustyn Eckmann

Więcej przeczytasz w 16. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [6 i 13 sierpnia 2023 R. XXXIV Nr 16 (879)], str. 17-19.

Dwutygodnik „Pielgrzym” w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *