Madonna od Świętego Oblicza – Zofia Pomirska

Wizerunek Jasnogórskiej Pani jest nam dobrze znany i szczególnie umiłowany. Zwłaszcza w sierpniu pielgrzymują przed Jej oblicze wierni ze wszystkich stron, aby choć przez moment ujrzeć Niebieską Królową Polski. Legenda głosi, że obraz ten wyszedł spod pędzla św. Łukasza, który namalował go na płycie stołu używanego przez świętą rodzinę w Nazarecie.

REKLAMA

Najstarszy opis częstochowskiego wizerunku Matki Bożej podaje Jan Długosz w „Liber Beneficiorum”: „Obraz Maryi Najchwalebniejszej i Najdostojniejszej Dziewicy i Pani, Królowej świata i Królowej naszej (…) wykonany dziwnym i rzadkim sposobem malowania (…) o przeładnym wyrazie twarzy, która spoglądających przenika szczególną pobożnością – jakbyś na żywą patrzył”. Malowidło zalicza się do typu przedstawień określanego mianem Hodegetrii (co znaczy: „Ta, która wskazuje drogę”).  (…)

Zofia Pomirska

Więcej przeczytasz w 16. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [6 i 13 sierpnia 2023 R. XXXIV Nr 16 (879)], str. 4.

Dwutygodnik „Pielgrzym” w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *