Święty Józef

Co ewangeliści napisali o Opiekunie Jezusa?

REKLAMA

Był synem Jakuba (według Mt 1,16) lub Helego (według Łk 3,23). Pochodził „z domu i z rodu Dawida” (Łk 2,4), dlatego udał się do Betlejem w ramach spisu ludności zarządzonego przez cezara. Z zawodu był cieślą (por. Mt 13,55). Poślubił Maryję (por. Mt 1,18; Łk 1,27), która w sposób cudowny poczęła Mesjasza. Małżonek nie mógł tego pojąć, a że był człowiekiem sprawiedliwym (bo taką cechę wymienił ewangelista Mateusz; por. 1,19), postanowił oddalić swą żonę. Dopiero pouczenie anioła, który przybył do Józefa we śnie, powstrzymało jego decyzję. W sumie anioł trzykrotnie objawiał się Józefowi (pierwszy raz w związku z planem oddalenia Maryi – por. Mt 1,20n; drugi raz w poleceniem ucieczki do Egiptu – por. Mt 2,13n; trzeci raz z nakazem powrotu z Egiptu do Nazaretu, gdzie mieszkał – por. Mt 2,19). Św. Mateusz informuje, że Józef za każdym razem skrupulatnie wypełniał anielskie polecenia, ale nie przywołuje ani jednego jego słowa. Posłuszny, choć milczący mężczyzna, nadał imię Jezusowi, przez co pod względem prawnym uznał Go za swego syna. Sąsiedzi i krewni sądzili, że jest on biologicznym ojcem Nauczyciela z Nazaretu (por. Łk 3,23), którego nazywali „synem cieśli” (Mt 13,55) lub po prostu „synem Józefa” (J 1,45; 6,42). Nawet Maryja, zwracając się do Jezusa, mówiła o Józefie „ojciec Twój” (Łk 2,48), choć dwunastoletni Jezus doskonale wiedział, że Jego Ojcem jest Bóg. Józef znika z kart Ewangelii po opisie dzieciństwa Pana, choć potem jeszcze kilkakrotnie jest wzmiankowany.

„Pielgrzym” [19 i 26 marca 2023 R. XXXIV Nr 6 (869)], str. 7

Dwutygodnik „Pielgrzym” w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *