Co wiemy o tym królu, panującym w latach 37–4 przed Chrystusem?

REKLAMA

Mędrcy ze Wschodu zapytali Heroda o miejsce narodzin „nowo narodzonego Króla żydowskiego” (Mt 2,2). Monarcha dowiedział się, gdzie miał przyjść na świat Mesjasz, a bojąc się, że Tenże pozbawi go władzy, rozkazał swym ludziom, by zabili chłopców do drugiego roku życia w całej okolicy Betlejem. Tragedię niemowląt nazywamy Rzezią Niewiniątek (por. Mt 2,16). Święta Rodzina ratowała się ucieczką do Egiptu. Dlaczego Herod był tak okrutny? Władca pozostawał bardzo nieufny i ciągle czuł się zagrożony. Wynika to z faktu, że nie był Żydem (lecz Idumejczykiem) i w kraju Żydów nie czuł się pewnie. Władzę królewską uzyskał dzięki poparciu Rzymian. Odwdzięczał się chętnie swym protektorom (wybudował m.in. miasto portowe, które nazwał na cześć Cezara Oktawiana Augusta Cezareą Nadmorską). Walczył z izraelskimi pretendentami do tronu (dynastią hasmonejską), zamordował swoich najbliższych (żonę Miriam, teściową, trzech synów Aleksandra, Arystobula i Antypatra). Dlaczego zatem do historii przeszedł z przydomkiem „Wielki”? Dbał o rozwój infrastruktury w państwie i promował kulturę hellenistyczną. Wznosił łaźnie, teatry, gimnazja i pogańskie świątynie. Zakładał nowe miasta (m.in. Sebaste i Cezareę) i twierdze (m.in. w Jerozolimie i Masadzie). Dla Żydów najważniejszą inicjatywą było rozbudowanie i upiększenie świątyni w Jerozolimie. Przed swą śmiercią król podzielił kraj na trzy części, przekazując władzę swym synom: Archelaosowi, Herodowi Antypasowi i Filipowi.

„Pielgrzym” [8 i 15 stycznia 2023 R. XXXIV Nr 1 (864)], str.7

Dwutygodnik „Pielgrzym” można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

UWAGA!
Czasopismo do nabycia także w wersji elektronicznej (PDF)!

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *