Wydział Teologiczny UMK – Studia Podyplomowe 2020/21

Studia Podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie

REKLAMA


INFORMACJE OGÓLNE:
Charakterystyka studiów:
studia są przeznaczone dla absolwentów wydziałów teologicznych. Kształcenie odbywa się w dwóch cyklach:
pierwszy – kurs ad licentiam – licencjat kościelny dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii),
drugi – kurs ad lauream – dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii. 
Studia prowadzone są w specjalności teologia praktyczna Kościoła.

Obszar kształcenia:
obszar nauk humanistycznych

Czas trwania:
6 semestrów – cykl pierwszy ad licentiam i 2 semestry – cykl drugi ad laurem

Kierownik studiów:
ks. prof. dr hab. Janusz Szulist

Koszt studiów: 
Słuchaczy, którzy rozpoczęli studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018 i będą je kontynuować w roku akademickim 2020/2021 będą obowiązywały takie stawki jak dotychczas (600 zł semestr zimowy, 550 zł semestr letni), czyli zgodnie z Zarządzeniem Nr 112 Rektora UMK z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe oraz za kursy dokształcające w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2017/2018. Słuchaczy, którzy rozpoczęli studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 (cykl 3-letni ad licentiam) i będą je kontynuować w roku akademickim 2020/2021, będą obowiązywały stawki jak dotychczas 800 zł za semestr zimowy i 750 zł za semestr letni (Zarządzenie Nr 83 Rektora UMK z dnia 18 maja 2018 r.). Słuchaczy, którzy rozpoczęli studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020 i będą je kontynuować w roku akademickim 2020/2021 będą obowiązywały stawki zgodnie z Zarządzeniem Nr 102 Rektora UMK z dnia 8 lipca 2019 r. (semestr zimowy ad licentiam 800 zł , semestr letni ad licentiam 800 zł)

Odpłatność w roku akademickim 2020/2021 dla kandydatów rozpoczynających I rok jest następująca (zgodnie z wydanym ostatnim Zarządzeniem Nr 102 Rektora UMK z dnia 8 lipca 2019 r.):
Studia I stopnia
– ad licentiam (I-VI semestr). Liczba godzin: 320. Liczba semestrów: 6
semestr zimowy (I) 800 zł
semestr letni (II) 800 zł  
semestr zimowy (III) 800 zł
semestr letni (IV) 800 zł  
semestr zimowy (V) 800 zł
semestr letni (VI) 800 zł

Studia II stopnia – ad lauream (I-II semestr). Liczba godzin: 80. Liczba semestrów: 2
semestr zimowy 1 200 zł
semestr letni 1 200 zł

Dodatkowe informacje:
http://www.teologia.umk.pl/studia/studia podyplomowewww.teologia.umk.pl/studia/studia%20podyplomowe

REKRUTACJA

Termin rozpoczęcia studiów:
semestr zimowy 

Adresaci studiów podyplomowych:
absolwenci wydziałów teologicznych. Licencjat kościelny (kurs ad licentiam) dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii). Kurs ad lauream dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii.

Warunki kwalifikacji:
na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku przekroczenia przewidywanej liczby miejsc – konkurs dyplomów.

Termin i miejsce składania dokumentów:
do 14 września 2020 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37 

Wymagane dokumenty:
podanie do dziekana Wydziału Teologicznego
kwestionariusz osobowy 
kserokopia dowodu osobistego 
odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich teologicznych (ad licentiam), odpis dyplomu licencjackiego (tzw. licencjat rzymski) (ad lauream)
w przypadku osób duchownych – zgoda kompetentnej władzy kościelnej (biskup, przełożony duchowny)
1 zdjęcie
Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów: październik 2020 r. (zajęcia odbywają się w piątki) 

Kontakt:
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
telefon: (056) 611 4994; 611 4990
e-mail: teologia@umk.pl 


Plakat informacyjny

Kliknij, aby powiększyć.

 


Źródło: http://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/7511-studia-podyplomowe-w-zakresie-teologii-realizowane-w-pelplinie

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *