XXVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej Bory Tucholskie 2023

Parafia pw. Opatrzności Bożej w Rudzkim Moście wraz z Tucholskim Ośrodkiem Kultury zapraszają na XXVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej Bory Tucholskie 2023 pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

REKLAMA

Zapraszamy na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej w Tucholi, który ma charakter otwarty i jego celem jest promowanie wartości chrześcijańskich poprzez rozwijanie i prezentację talentów muzycznych i wokalnych. Mogą brać w nim udział zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli bez względu na miejsce zamieszkania. Pragniemy promować twórczość artystyczną, podnosić kulturę muzyczną i umiejętności wokalne uczestników.
Przesłaniem Festiwalu jest integracja dzieci, młodzież oraz dorosłych z parafii, szkół, domów kultury czy placówek artystycznych. Uczestnikami mogą być soliści, zespoły wokalne czy schole.
Tegoroczny Festiwal odbędzie się pod hasłem roku duszpasterskiego – „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, który kończy się w niedzielę Chrystusa Króla, 26 listopada 2023 r. Tematem przewodnim tego roku jest refleksja nad Kościołem, jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca.
W ostatnich latach z uwagi na epidemię i związane z nią ograniczenia odkryliśmy bardzo wyraźnie w Kościele wartość przekazu medialnego,  który dzisiaj może dotrzeć do społeczeństwa drogą imprez kulturalno-oświatowych, jak nasz Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej.
Młodzież oczekuje przede wszystkim tego, aby zobaczyć świadków, aby z jednej strony umocnić tych, którzy już w Kościele są, a z drugiej dotrzeć do tych, którzy dystansują się od Kościoła.

Cele Festiwalu:
– promocja Tucholi jako jej środowiska formacyjnego,
– dołączenie imprezy o szerokim zasięgu regionalnym do oferty kulturalnej Tucholi,
– promowanie wartości chrześcijańskich poprzez śpiew uwielbieniowy,
– pobudzanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej,
– rozwijanie talentów muzycznych i wokalnych dzieci,  młodzieży i dorosłych,
– wymiana doświadczeń między uczestnikami,
– rozbudzanie kreatywności w obszarze aranżacji i wykonania utworów muzycznych
– rozwijanie umiejętności autoprezentacji,
– rozwijanie poczucia własnej wartości, pewności siebie i umiejętności występów publicznych.

Czas i miejsce przesłuchań konkursowych:
Przesłuchania odbędą się tradycyjnie w 1 sobotę lipca, tj. 1.07.2023 r. w Tucholskim Ośrodku Kultury (TOK) – Tucholski Ośrodek Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola tel./fax 52 334 33 88

Zgłoszenia na XXVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej 2023 należy przesyłać do 29 czerwca 2023 r. do:
– Tucholskiego Ośrodka Kultury: Tucholski Ośrodek Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola; tok@tuchola.pl lub
– Parafii pw. Opatrzności Bożej: 89-500 Tuchola, ul. Jana Pawła II  nr 1; prudzkimost@diecezja-pelplin.pl

Przed rozpoczęciem przesłuchań festiwalowych zapraszamy wszystkich uczestników oraz osoby towarzyszące w sobotę na Mszę św. do kościoła pw. św. Jakuba przy ul. Chojnickiej o godz. 10:00 w intencji wszystkich uczestników, którzy przyjadą na Festiwal Piosenki Religijnej.
Serdecznie zapraszamy naszym borowiackim zawołaniem: Przyjeżdżajcie, las Was powita,  a ludzie ugoszczą!.

Warunki uczestnictwa:
W Festiwalu mogą wziąć udział soliści lub zespoły działające przy parafii, w szkole, przedszkolu, świetlicy osiedlowej, Domu Kultury, placówce KO oraz innych grupach środowiskowych.

Uczestnicy Festiwalu biorą udział w kategoriach:
– Soliści
– Duety i zespoły (w tym schole parafialne)

oraz grupach wiekowych:
– dzieci (przedszkolaki, szkoła podstawowa)
– młodzież (szkoły średnie)
– dorośli (studenci i pracujący)
– dopuszcza się we wszystkich kategoriach grupy polskojęzyczne z zagranicy

Regulamin:

1. Udział w tegorocznym Festiwalu prosimy zgłaszać w Biurze Festiwalowym (Parafia lub Dom Kultury) do  29 czerwca br. pocztą, faksem lub mailem.

2. Zgłoszenie powinno zawierać : informację o składzie zespołu (nazwa, kategoria, grupa) lub solista (dane osobowe), tytuły 2 zgłoszonych utworów z załączoną płytą CD oraz tekstem piosenek lub wiersza (w przypadku poezji śpiewanej).

3. Utwory własne powinny posiadać zapis nutowy piosenek (prymka) z podpisanym tekstem (czarnym kolorem dla potrzeb ksero).

4. Próby akustyczne przewidziane są w sobotę od godz. 9:00 do godz. 9:45 ( przed rozpoczęcia Msza św. o godz. 10:00 w kościele św. Jakuba przy ul. Chojnickiej (w pobliżu TOK – u),  na którą  zapraszam wszystkich uczestników z opiekunami).

Przesłuchania  rozpoczną się od godz. 11:15  w Tucholskim Ośrodku Kultury (TOK), Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola; Próby akustyczne przed Koncertem Galowym w niedzielę od godz. 13:30 do godz. 15:45 – scena amfiteatru w Tucholi-Rudzkim Moście.

5. Koncert Galowy połączony z uroczystym wręczeniem pucharów wraz z główną nagrodą i Pucharem Grand Prix 2023  oraz pozostałych  nagród  laureatom Festiwalowym 2023 odbędzie się w niedzielę dn. 10 lipca br. o godz. 17:00 na scenie

Amfiteatru Leśnego w Tucholi-Rudzkim Moście. Przed Koncertem Galowym zapraszamy na Mszę św. w dużym kościele o godz. 16:00.

6. Organizatorzy zapewniają pełne nagłośnienie według zgłoszonych potrzeb natury technicznej oraz wyżywienie (w sobotę obiadokolację oraz w niedzielę ciepły posiłek w godzinach popołudniowych). Noclegi  w Internacie Z.S.L  przy ul. Pocztowej  z częściową dopłatą (40 zł).

7. Wszyscy, którzy zgłaszają swoją obecność do przesłuchań Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej, biorą udział w przesłuchaniach (nie ma zatem tzw. zakwalifikowania się oraz potwierdzania na piśmie).

8. Prosimy o przygotowanie – wg zał. oryginalnej wersji w wykonaniu autora i solisty Zbigniewa Wodeckiego -hymnu festiwalowego do wspólnego śpiewu (z pamięci !!!), którym zawsze rozpoczynamy przesłuchania festiwalowe.

9. Występy ocenia profesjonalne Jury, które przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Przewidziane są pamiątkowe Dyplomy oraz Puchary.

10. Decyzje Jury są ostateczne.

11. Przesłuchania oraz koncert laureatów jedynie za zgodą Organizatora Festiwalu mogą być:
– transmitowane przez rozgłośnie radiowe i TV
– rejestrowane, nagrywane i filmowane, a następnie rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe i TV lub film
– fotografowane dla celów prasowych i archiwalnych
– publikowanie nowych, nagrodzonych utworów.

Patronat honorowy:
– Jego  Ekscelencja  Biskup Pelpliński –  dr Ryszard  Kasyna,
– Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki,
– Senator  RP  –   Andrzej Kobiak,
– Poseł na Sejm RP – Tadeusz Zwiefka,
– Burmistrz Tucholi  –  Tadeusz Kowalski,
– Kawaler Orderu Uśmiechu  –  Halina Janowska – Giłka

Organizator Festiwalu:
– Parafia Opatrzności Bożej w Tucholi – Rudzki Most,
– Tucholski Ośrodek Kultury

Czas i miejsce Festiwalu:
Festiwal odbędzie się wyjątkowo w tym roku tydzień wcześniej, tj. w 1 niedzielę lipca (z racji organizacyjnych), czyli w dniach 1-2 lipca 2023 r. (sobota – TOK Tuchola oraz niedziela – Amfiteatr Leśny w Rudzkim Moście).
Przesłuchania uczestników odbędą się w Tucholskim Ośrodku Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola

Biuro Festiwalu:
– Parafia pw. Opatrzności Bożej; 89-500 Tuchola, ul. Jana Pawła II 1
(tel./fax.: 052 / 334 86 96 ) oraz e-mail : wherold@tuchola.pl
– Tucholski Ośrodek Kultury; 89-500 Tuchola Plac Zamkowy 8
(tel./fax.: 052 / 334 33 88 ) oraz e-mail: tok@tuchola.pl

Załączniki do zgłoszeń na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej 2023:
Karta zgłoszenia uczestnika (docx)
Karta zgłoszenia uczestnika (pdf)
Hymn Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej

Hymn Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej w Tucholi-Rudzkim Moście

Przychodzisz gdy nas nie ma,
przychodzisz gdy potrzebujemy,
wracasz w blasku słońca,
księżyca, tchnieniu gwiazd.     x2

Boże, Boże, Boże,
Panie nasz
Boże, Boże, Boże
Królu, Panie nasz

Przychodzisz gdy nas nie ma,
przychodzisz gdy potrzebujemy,
wracasz w blasku słońca,
księżyca, tchnieniu gwiazd     x2

Boże, Boże, Boże
Panie nasz
Boże, Boże, Boże
Królu, Panie nasz


Parafia pw.  Opatrzności Bożej
ul. Jana Pawła II  1
89-500 Tuchola
Tel.: +48 52 334 86 96
E-mail: prudzkimost@diecezja-pelplin.pl

Źródło: https://www.parafiarudzkimost.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=40&layout=blog&Itemid=101

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *