“Duch Święty przynagla nas”

Do realizowania przynagleń Ducha Świętego zachęcają biskupi w liście pasterskim na przypadającą 8 kwietnia Niedzielę Miłosierdzia.

REKLAMA

Z okazji święta patronalnego Caritas przypominają, że dzięki pięciu tysiącom dzieł, pomaga ona trzem milionom potrzebujących. „Przez wasze wrażliwe serca i pomocne dłonie Duch Święty pociesza strapionych, niesie konkretną pomoc w trudnościach oraz wielu naszym siostrom i braciom przywraca utraconą godność” – czytamy w liście.

 
„Duch Święty przynagla nas” to tytuł listu pasterskiego Konferencji  Episkopatu Polski na tegoroczną Niedzielę Miłosierdzia. Biskupi podkreślają w nim rolę Ducha Świętego, który jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego i uzdalnia nas do głoszenia Ewangelii oraz prowadzi do pełni życia. Za Ojcem Świętym Franciszkiem przypominają, że pierwszym zadaniem Kościoła zleconym mu przy przekazaniu Ducha Świętego jest niesienie przebaczenia grzechów. Przywołują też nauczanie Benedykta XVI, który w encyklice „Deus Caritas est” pisał, że „Duch Święty na nowo rozpala serca wiernych oraz nakłania ich do miłowania swoich braci i sióstr tak, jak Chrystus ich umiłował”.
Nawiązując do słów św. Pawła Apostoła, który mówi, że w pewnym momencie został przez Ducha Świętego „przynaglony”, by udać się do Jerozolimy, biskupi zwracają uwagę na to, że każdy z nas może dostrzec w swoim sercu podobne „przynaglenia” – „by np. nie odkładać ważnej decyzji, by udać się w drogę na spotkanie z oczekującym pomocy, by przeprowadzić z kimś ważną rozmowę, by przynieść komuś słowo pociechy lub słowo upomnienia”. Dodają, że dzięki mocy Ducha Świętego możemy przynosić konkretne owoce miłości, jak: „miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23). „Te owoce służą dobru wspólnemu” – przypominają.
 
Z okazji obchodzonego w Niedzielę Miłosierdzia święta patronalnego Caritas biskupi podkreślają rolę działalności charytatywnej Kościoła w Polsce, którą w ramach Caritas prowadzi 800 instytucji. Pomoc realizowana w pięciu tysiącach dzieł dociera do trzech milionów potrzebujących. Biskupi dziękują wszystkim zaangażowanym w dzieła miłosierdzia. „Bogu niech będą dzięki za wszystkich, którzy przynagleni Jego Duchem spieszą z pomocą swoim bliźnim, spontanicznie włączając się w akcje i dzieła charytatywne” – piszą.
 
W liście z okazji Niedzieli Miłosierdzia biskupi nawiązują między innymi do prowadzonego przez Caritas programu „Rodzina Rodzinie”, który pomaga ofiarom trwającej od siedmiu lat wojny w Syrii. „Pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci” – piszą biskupi, dziękując tym, którzy wspierają syryjskie rodziny.
 
W roku poświęconym św. Stanisławowi Kostce, patronowi młodzieży oraz w czasie przygotowań do synodu biskupów na temat młodzieży, pasterze Kościoła w Polsce zachęcają do działalności w grupach charytatywnych powstających w placówkach oświatowych i akademickich. „W 100. rocznicę odzyskania niepodległości nie zapominajmy również, że postawy zaszczepiane wśród młodego pokolenia wpisują się na trwałe w etos całego narodu” – czytamy w liście.
 
Biskupi wyrażają wdzięczność wszystkim darczyńcom wspierającym działalność charytatywną oraz tym, którzy zechcą złożyć ofiarę do puszek zbieraną w Niedzielę Miłosierdzia w całej Polsce na rzecz podopiecznych Caritas. „Niech Maryja Matka Miłosierdzia wyjedna nam wszystkim obfitość łaski u swego Syna” – dodają.
 
BP KEP
Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *